Föreningar i Ersnäs

   

 

ANEA - Vänortsföreningen för Antnäs, Novéant, Ersnäs och Alvik

Ersnäs Amatörteaterförening

Ersnäs Byaförening

Ersnäs Hembygdsförening

Ersnäs Husmodersförening

Ersnäs Idrottsförening, EIF (egen sida)

Ersnäs Samfällighetsförening

Ersnäs Socialdemokratiska förening (vilande)

Fyrklövern skoter och fritidsförening (tom)

Svartskatan-Ersnäs Jaktvårdsklubb

Viltvårdsgruppen Ersnäs


Man säger om Piteåbon att "varhelst två Piteåbor möts, bildar de en förening".

Det syns att Ersnäs är Luleåbyn närmast Piteå.

Torggruppen består av medlemmar från Byaföreningen, Hembygdsföreningen, Idrottsföreningen och Samfällighetsföreningen.

Till Torggruppen


År 2008 - Ersnäs IF:s 75-årsjubileumskrift


Rådslaget
- ett möte mellan byns föreningar
för att främja samarbetet i byn.

Minnesanteckningar från

Rådslagsmöte 4 april 2018
Rådslagsmöte 21 mars 2017
Rådslagsmöte 16 mars 2016
Rådslagsmöte 10 mars 2015
Rådslagsmöte 17 mars 2014

Rådslagsmöte 20 mars 2013
Rådslagsmöte 15 mars 2012

Rådslagsmöte 27 mars 2011

Rådslagsmöte 9 mars 2010
Rådslagsmöte 29 september 2009
Rådslagsmötet 24 mars 2009
Rådslagsmöte 6 mars 2008
Rådslagsmöte 12 mars 2007
Rådslagsmöte 7 mars 2006
Rådslagsmöte 31 mars 2005


Ersnäsbornas förslag på vad byaföreningen
ska arbeta för, insamlade på Ersnäsdagen 2007.

Här kan föreningarna i byn lämna text och bilder till en sida, ELLER
så lägger jag in en länk till föreningens ordinarie befintliga sida.

Uppdaterad 9 Maj, 2018