Ersnäs Byaförening

Läs här om hur Ersnäs byaförening startade.

Ersnäs Byaförenings stadgar.

Läs här om årets ansökan till Årets by i Luleå (2011). En bra presentation av Ersnäs!

Ersnäsbornas förslag på vad Byaföreningen ska arbeta för, insamlade på Ersnäsdagen 2007.

Här finns Ersnäs Byautvecklingsplan 2011. Den är inskickad till kommunen vintern 2011.

Protokoll:
(pdf-filer)

Årsmötesprotokoll 2006-02-13
Årsmötesprotokoll 2007-02-12
Årsmötesprotokoll 2008-02-11 - Resultat och balans 2007
Årsmötesprotokoll 2009-02-18
Årsmötesprotokoll 2010-02-15
- Verksamhetsberättelse 2009
Årsmötesprotokoll 2011-02-15 - Verksamhetsberättelse 2010
Årsmötesprotokoll 2012-02-22 - Verksamhetsberättelse 2011
Årsmötesprotokoll 2013-02-26 - Verksamhetsberättelse 2012
Årsmötesprotokoll 2014-02-20 - Verksamhetsberättelse 2013 - Rapporter från arbetsgrupper
Årsmötesprotokoll 2015-02-20 - Verksamhetsberättelse 2014

Årsmötesprotokoll 2016-02-24 - Verksamhetsberättelse 2015
Årsmötesprotokoll 2017-02-28 - Verksamhetsberättelse 2016
Årsmötesprotokoll 2018-02-28 - Verksamhetsberättelse 2017 - Rapporter från arbetsgrupper
Årsmötesprotokoll 2019-02-25 - Verksamhetsberättelse 2018 - Rapporter från arbetsgrupper

 

 

 

 

 

 

 

Byaföreningens arbetsgrupper

- TORGGRUPPEN -
jobbar för ett miljövänligare Ersnäs sedan hösten 2003. Den vill göra fint på torget och runt bagarstugan.

- VÄGGRUPPEN -
arbetar med väg- och trafikfrågor. Har kontakter med Vägverket och kommunen. Ansvariga: Bo Axhammar och Gunilla Björklund.

- ERSNÄSBLADET -
delas ut till alla hushåll (ca 280 st) i hela Ersnäs. Utges med 4 nummer per år.
Ersnäsbladet kan också läsas här på Ersnässidan!

- ANKARETGRUPPEN -
ansvarar för byalokalen Ankaret ekonomiskt och praktiskt.

Här finns litet om byaföreningens nedlagda arbetsgrupper.

När kommunen har angelägenheter till/med "föreningarna i byn" är Byaföreningen den kanal som används. Det kan gälla
frågor som ska diskuteras eller besked som ska tas emot.

.

Medlemsavgift 2019

Ersnäs Byaförening, Ersnäs IF och Ersnäs Hembygdsförening har kommit överens om att fortsätta att samordna uppbörden av föreningarnas medlemsavgifter. Det finns två anledningar till detta:

- Det kan vara svårt för oss bybor att hålla reda på om vi betalat den ena eller den andra avgiften.
- Det blir färre transaktioner att bokföra vilket förenklar arbetet för kassörerna i de tre föreningarna.

Vi har dessutom valt en enhetsavgift: 225 kronor för familjer, 150 kronor för ensamstående. Detta medför medlemsskap i samtliga tre föreningar. (Avgiften justerad inför år 2019).

Inbetalningen sker till Ersnäs IF:s Bankgiro 5970-5996. Summan av inbetalningarna kommer att delas i tre lika delar och tillföras respektive förening. SWISH till EIF: 123 264 83 68

Vid betalning via Internetbank, kom ihåg att ange avsändare!

Aktuellt 2019-02-13:
Luleå kommun förändrade villkoren för byalokaler under 2018 och införde en hyra för vår byalokal Ankaret på 12 000 kr. Därav höjningen av medlemsavgiften på 25 kr. Respektive förening beslutade vid sina årsmöten 2018 att den summan öronmärks för att delfinansiera hyran som vi from 2018 drabbas av.

Ditt medlemsskap stärker byn.

Anders Vikberg, kassör EIF

För den som har andra betalningar till byaföreningen så är uppgifterna:

Plusgirokonto 80 98 75-8, Ersnäs Byaförening, skriv vad betalningen avser samt ditt namn och adress på
OCR-raden så kassören ser för vad och vem som betalat.

SWISH - 123 618 23 49 och det ska stå Ersnäs Byaförening som betalningsmottagare.
(Numret är uppdelat för att underlätta - ska skrivas i en följd då det används)

Om du vill boka vårt "byahus" Ankaret:

Gå till sidan Ankaret

OBS! - Valet Ankaret finns även på förstasidan

Styrelsen (uppdaterad efter årsmötet 2019-02-25)

  Namn Adress Postadress Tel
Ordförande Elaine Blomqvist Bäcktorpsvägen 137 975 92 Luleå 0920-310 52
Sekreterare Lena Engstrand Klubbvägen 45 975 92 Luleå 0920-310 20
Kassör Gunnar Lauritz Klubbvägen 110 975 92 Luleå 0920-656 03
Ledamot Willy Sundvall Svartskatavägen 121 975 92 Luleå 0920-310 40
Ledamot Angelica Elvelin Lidström Bäcktorpsvägen 46 975 92 Luleå 072-577 03 77
Ledamot Siw Hansson Zackes väg 413 975 92 Luleå 070-303 84 13
Ledamot Ulrika Rönngren Axel Mårds väg 80 975 92 Luleå 070-203 58 13

 

Revisorer Hans Sundén Gunnel Westerberg
Revisorsuppleant Rose-Mari Bäckström  
Valberedning Sven Persson Karolina Svärd

 


Uppdaterad 7 Juli, 2019