Ersnäs Byaförening

Läs här om hur Ersnäs byaförening startade.

Ersnäs Byaförenings stadgar.

Läs här om årets ansökan till Årets by i Luleå (2011). En bra presentation av Ersnäs!

Ersnäsbornas förslag på vad Byaföreningen ska arbeta för, insamlade på Ersnäsdagen 2007.

Här finns Ersnäs Byautvecklingsplan 2011. Den är inskickad till kommunen vintern 2011.

Protokoll:
(pdf-filer)

Årsmötesprotokoll 2006-02-13
Årsmötesprotokoll 2007-02-12
Årsmötesprotokoll 2008-02-11 - Resultat och balans 2007
Årsmötesprotokoll 2009-02-18
Årsmötesprotokoll 2010-02-15
- Verksamhetsberättelse 2009
Årsmötesprotokoll 2011-02-15 - Verksamhetsberättelse 2010
Årsmötesprotokoll 2012-02-22 - Verksamhetsberättelse 2011
Årsmötesprotokoll 2013-02-26 - Verksamhetsberättelse 2012
Årsmötesprotokoll 2014-02-20 - Verksamhetsberättelse 2013 - Rapporter från arbgrupper
Årsmötesprotokoll 2015-02-20 - Verksamhetsberättelse 2014

Årsmötesprotokoll 2016-02-24 - Verksamhetsberättelse 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Byaföreningens arbetsgrupper

- TORGGRUPPEN -
jobbar för ett miljövänligare Ersnäs sedan hösten 2003. Den försöker hitta en bra lösning för återvinningsstationen i byn och vill göra fint på torget och runt bagarstugan.

- VÄGGRUPPEN -
arbetar med väg- och trafikfrågor. Har kontakter med Vägverket och kommunen. Ansvariga: Bo Axhammar och Gunilla Björklund.

- ERSNÄSBLADET -
delas ut till alla hushåll (ca 280 st) i hela Ersnäs. Utges med 4 nummer per år.
Ersnäsbladet kan också läsas här på Ersnässidan!

- SKOL- OCH BYAHUSGRUPPEN -
ansvarar för uthyrning av Ankaret och övriga lokalfrågor.

Uthyrare:

Elaine Blomqvist, tel 310 52 och 076-645 12 01 samt E-post smejob45(£)lulea.st
Reserv: Bo Axhammar, tel. 311 04, E-post bo.axhammar(£)arcticview.se

Här finns litet om byaföreningens nedlagda arbetsgrupper.

.

Medlemsavgift 2017

Ersnäs Byaförening, Ersnäs IF och Ersnäs Hembygdsförening har kommit överens om att fortsätta att samordna uppbörden av föreningarnas medlemsavgifter. Det finns två anledningar till detta:

- Det kan vara svårt för oss bybor att hålla reda på om vi betalat den ena eller den andra avgiften.
- Det blir färre transaktioner att bokföra vilket förenklar arbetet för kassörerna i de tre föreningarna.

Vi har dessutom valt en enhetsavgift: 200 kronor för familjer, 125 kronor för ensamstående. Detta medför medlemsskap i samtliga tre föreningar. (Avgiften justerad inför år 2017).

Inbetalningen sker till Ersnäs IF:s Bankgiro 5970-5996. Summan av inbetalningarna kommer att delas i tre lika delar och tillföras respektive förening.

Vid betalning via Internetbank, kom ihåg att ange avsändare!

Ditt medlemsskap stärker byn.

P.O. Sundén, Ersnäs Byaförening, Kjell Bäckström, Ersnäs IF,
Sven Persson, Ersnäs He
mbygdsförening

För den som har andra betalningar till byaföreningen så är kontouppgifterna:

Plusgirokonto 80 98 75-8, Ersnäs Byaförening, skriv vad betalningen avser samt ditt namn och adress på
OCR-raden så kassören ser för vad och vem som betalat.

Om du vill boka vårt "byahus" Ankaret:

Bokas hos Elaine Blomqvist tel 310 52.

Max 220 personer samtidigt i Samlingslokalen.

Städning av golv och övrigt samt bortdiskning skall ske efter varje tillfälle. Uppge faktureringsadress, organisationsnummer för förening eller personnummer vid privat debitering.

Hyresinkomsterna går till kommunen.

Priser för Samlingslokalen
Möte föreningar 60 kr/tim
Möte övriga 125 kr/tim
Föreningsfest 500 kr
Privat fest 1000 kr/tillfälle

Priser för Matsalen
Möte föreningar 85 kr/tim
Möte övriga 500 kr/tillfälle
Fest 1000 kr/tillfälle

Styrelsen (uppdaterad efter årsmötet 2017-02-28)

  Namn Adress Postadress Tel E-post
Ordförande Elaine Blomqvist Bäcktorpsvägen 137 975 92 Luleå 0920-310 52 smejob45(£)lulea.st
Sekreterare Lena Engstrand Klubbvägen 45 975 92 Luleå 0920-310 20 lena.engstrand(£)live.se
Kassör Gunnar Lauritz Klubbvägen 110 975 92 Luleå 0920-656 03 gunnar(£)lauritz.nu
Ledamot Willy Sundvall Svartskatavägen 121 975 92 Luleå 0920-310 40 willy.sundvall(£)tele2.se
Ledamot Stig Blomqvist Bäcktorpsvägen 137 975 92 Luleå 0920-310 52 smejob45(£)lulea.st
Ledamot Sara Borgström Svartskatavägen 385 975 92 Luleå 0920-94992 sara.borgstrom(£)telia.com
Ledamot Stefan Eriksson Ersnäsvägen 130 975 92 Luleå 0920-
Ledamot Carin Barrelöv Tranmyrvägen 21 975 92 Luleå 073-034 16 98 carin.marie(£)hotmail.com

 

Revisorer Hans Sundén Gunnel Westerberg
Revisorsuppleant Rose-Mari Bäckström  
Valberedning Sven Persson Karolina Svärd

 


Uppdaterad 16 March, 2017