ANEA -Vänortssamarbetet mellan Antnäs, Novéant, Ersnäs och Alvik

 

Ersnäs, Alvik och Antnäs (vi kallar oss "Tre Byar") har gått ihop om ett vänortssamarbete med
kommunen
Novéant vid Mosel i Frankrike.

En länk till Novéant-sur-Moselle samt Karta och flygbild över Novéant.

En ny gemensam sida håller på att skapas på initiativ av Mickaël Dangin - den har adressen www.4villages.eu

Kronologi för Vänortsföreningen ANEA

De olika grenarna av vår verksamhet

- Volontärerna

- RYSA, skolornas samarbete

- 50+, utbyte för intresserade äldre än 50 år

Tidigare händelser i ANEA
Hösten 2009 Initiativet till ANEA togs i byaföreningarna. Starten av vänortsprojektet
Nov/dec 2009 Besök från Novéant
Besök i Novéant
juli 2010
Vårt besök i Novéant
Vår informationsskrift inför vårt besök juli 2010, på franska och på svenska.
Våren 2011 Planering för deras besök hos oss, arbetsgruppen leds av Jan Flodin, Antnäs
Besök hos oss
Augusti 2011
1/8 - 6/8 (v 31)

43 invånare från Novéant besöker oss. Info om besöket: www.antnas.com
En minnesskrift från besöket 2011, 8 sidor.
   
2011-09-04
Föreningen ANEA skapas och en interimsstyrelse väljs
 Verksamhet 2011  Detta är inte en verksamhetsberättelse i traditionell bemärkelse. Den har i stället funktionen att redovisa föreningens tillkomst och de första månadernas verksamhet.

Öppna 
Årsmöte
16 februari 2012
Protokoll
Styrelsemöte
2012-06-13
Protokoll
Medlemsmöte
2012-06-16
Medlemsmöte i nyinköpt tält på Torget i Ersnäs
Styrelsemöte
2012-09-06
Protokoll
Styrelsemöte
2012-10-04
Protokoll
Styrelsemöte
2012-11-21
Protokoll
Styrelsemöte
2012-12-04
Protokoll
Sjupunktsprogram Visar de olika punkterna samt de personer som är engagerade
Vshetsber 2012 Verksamhetsberättelse 2012
Årsmöte
2013-03-18
Dagordning, Årsmötesprotokoll och Verksamhetsberättelse
Besök i Novéant
Maj 2013
4/5 -11/5
Vårt besök i Novéant 4-11 maj 2013
Medl.möte
13-06-13

Den 13 juni 2013 återsamlades den grupp som besökte Novéant 4-11 maj för att utbyta tankar om våra upplevelser. I samband med detta möte informerades också om vad som i övrigt pågår inom vårt vänortssamarbete.  Vi förde mötesanteckningar och resultatet bifogas.

Protokoll
Årsmöte
2014-02-25
Dagordning för årsmötet, Årsmötesprotokoll samt Verksamhetsberättelse för ANEA 2013
Styrelsemöte
2014-07-17
Protokoll
Styrelsemöte
2014-09-23
Protokoll
Årsmöte
2015-02-25

Vänortsföreningens årsmöte ägde rum onsdagen den 25 februari med början kl 19. Platsen var Ankaret i Ersnäs. Vi avslutade sammankomsten med en liten fransk buffé.

Dagordning och Verksamhetsberättelse 2014 finns här, sänds även med post till medlemmarna. Här finns det justerade Årsmötesprotokollet

Styrelsemöte
2015-05-28
Protokoll
Medlemsmöte
2015-06-12
Medlemsmötet hölls i Torpet. En tipspromenad runt på Torget genomfördes också.
Möte
2015-07-15
Anteckning från möte mellan Sven och Dominique 15-07-15
Styrelsemöte
2015-07-30
Protokoll
30 november 2015 För några veckor sedan startade planeringen och förberedelserna för gästveckan i februari 2016. Den 12 februari kommer 33 st av våra vänner från Novéant på besök till oss i Antnäs, Ersnäs och Alvik. De stannar till 21 februari.
Styrelsemöte
2015-12-07
Protokoll
Styrelsemöte
2016-01-24
Protokoll
Styrelsemöte
2016-02-08

Protokoll

 

Besök hos oss
februari 2016
12/2 - 21/2

Våra 33 gäster från Novéant besökte oss fredag 2016-02-12 till söndag 2016-02-21

Här finns programmet

2016-02-20 undertecknades Fyraårsprogrammet för det fortsatta samarbetet mellan
ANEA och Novéant-sur-Moselle
.
Här finns kommentarer efter besöket (inlagt 2017-02-20).

Årsmöte
2016-03-07
Årsmötesprotokoll
Styrelsemöte
2016-06-21
Protokoll
Medlemsmöte
2016-06-21
Efter styrelsemötet hölls ett medlemsmöte kl. 18.00 i Torpet. Mötet började med en tipsrunda i lätt duggregn. Många grillade därefter sin egen mat. Vi är nu 27 medlemmar i föreningen.
Styrelsemöte
2016-09-22
Protokoll
Styrelsemöte
2016-11-10
Protokoll
Årsmöte
2017-03-13
Dagordning. Verksamhetsberättelse 2016. Årsmötesprotokollet
Medlemsmöte
2016-06-12

Den 12 juni arrangerades vårt traditionella medlemsmöte på Torget i Ersnäs med 11 deltagare, styrelsen inräknad. Som vanligt ingick en tipspromenad i aktiviteterna. Guldet gick till Susanna S.

2017-10-28

Bli volontär i Frankrike mars - juni 2018

Vill du vara med på vår Frankrikeresa 9 - 15 juli 2018

Styrelsemöte
2017-12-06
Protokoll
Årsmöte
2018-02-21
Dagordning. Verksamhetsberättelse 2017. Årsmötesprotokoll
2018-06-07 ANEA-möte på Torget kl. 18.00. Inbjudan
2018-07-09--15 För tredje gången besöker vi som grupp Novéant 9-15 juli 2018.
Styrelsemöte
2019-02-28
Protokoll
Årsmöte
2019-02-28
Dagordning. Verksamhetsberättelse 2018. Årmötesprotokoll
Styrelsemöte
2019-04-24
Protokoll
ANEA-kväll
2019-06-11

Inbjudan till medlemsmöte vid Alviks fäbodar kl. 18.00.
Gamla och nya medlemmar hälsas välkomna! Inbjudan!

Efteråt: Bilder finns här! Les photos sont ici!

Styrelsemöte
2019-08-27
Protokoll
Styrelsemöte
2019-10-28
Protokoll
 

------------------------------ Här är vi nu, och blickar framåt eller bakåt ---------------------------

Kommande händelser i ANEA
2020

Till sommaren (2020) räknar vi med besök från Frankrike 5-10 augusti, ca 15-25 personer.

   

 

Styrelsen (uppdaterad efter årsmötet 2019-02-28)

  Namn Adress Postadress By Tel
Ordförande Elaine Blomqvist Bäcktorpsvägen 137 975 92 Luleå Ersnäs 0920-310 52
Kassör Elisabeth Greén Klubbvägen 21 975 92 Luleå Ersnäs 070-22754433
Sekreterare Ingegerd Skoglind-Öhman Tranmyrvägen 14 975 92 Luleå Ersnäs 070-227 76 32
Ledamot Kristina Strandberg Tranbacksvägen 111 975 92 Luleå Antnäs 0920-304 98
Ledamot Jan-Olof Hedström Västbacken 5 975 93 Luleå Alvik 0920-802 47
Ledamot Susanna Selberg Alviksvägen 156 975 93 Luleå Alvik 0920-801 99
Ledamot Pierre Axhammar Kyrkogatan 6 972 32 Luleå Luleå 070-534 34 23
Emeritus Sven Persson Tranmyrvägen 29 975 92 Luleå Ersnäs 070-691 53 96

 

Revisor

P-O Sundén
Revisorsuppleant Tore Dahlberg
Valberedning Gun Hellström Dahlberg


Kom med i en stimulerande verksamhet!

Styrelsen

Bildtest


    Uppdaterad 17 December, 2019