ANEA -Vänortssamarbetet mellan Antnäs, Novéant, Ersnäs och Alvik

Ersnäs, Alvik och Antnäs (vi kallar oss "Tre Byar") har gått ihop om ett vänortssamarbete med
kommunen
Novéant vid Mosel i Frankrike.

En länk till Novéant-sur-Moselle samt Karta och flygbild över Novéant.

Till vår gemensamma tvåspråkiga samarbetssida. (Prov och försök)

En ny gemensam sida håller på att skapas på initiativ av Mickaël Dangin - den har adressen www.4villages.eu

De olika grenarna av vår verksamhet

- Volontärerna

- RYSA, skolornas samarbete

- 50+, utbyte för intresserade äldre än 50 år

Händelser i ANEA
Hösten 2009 Initiativet till ANEA togs i byaföreningarna. Starten av vänortsprojektet
Nov/dec 2009 Besök från Novéant
Juli 2010 Vårt besök i Novéant
Vår informationsskrift inför vårt besök juli 2010, på franska och på svenska.
Våren 2011 Planering för deras besök hos oss, arbetsgruppen leds av Jan Flodin, Antnäs
Augusti 2011
1/8 - 6/8 (v 31)

43 invånare från Novéant besöker oss. Info om besöket: www.antnas.com
En minnesskrift från besöket 2011, 8 sidor.
   
?? Föreningen ANEA skapas och en interimsstyrelse väljs
Årsmöte
16 februari 2012
Styrelsen väljs
Styrelsemöte
2012-06-13
Protokoll
Medlemsmöte
2012-06-16
Medlemsmöte i nyinköpt tält på Torget i Ersnäs
Styrelsemöte
2012-09-06
Protokoll
Styrelsemöte
2012-10-04
Protokoll
Styrelsemöte
2012-11-21
Protokoll
Styrelsemöte
2012-12-04
Protokoll
Sjupunktsprogram Visar de olika punkterna samt de personer som är engagerade
Vshetsber 2012 Verksamhetsberättelse 2012
Årsmöte
2013-03-18
Dagordning, Årsmötesprotokoll och Verksamhetsberättelse
Våren 2013 Vårt besök i Novéant 4-11 maj 2013
Medl.möte
13-06-13

Den 13 juni 2013 återsamlades den grupp som besökte Novéant 4-11 maj för att utbyta tankar om våra upplevelser. I samband med detta möte informerades också om vad som i övrigt pågår inom vårt vänortssamarbete.  Vi förde mötesanteckningar och resultatet bifogas.

Protokoll
Årsmöte
2014-02-25
Dagordning för årsmötet, Årsmötesprotokoll samt Verksamhetsberättelse för ANEA 2013
Styrelsemöte
2014-07-17
Protokoll
Styrelsemöte
2014-09-23
Protokoll
Årsmöte
2015-02-25

Vänortsföreningens årsmöte ägde rum onsdagen den 25 februari med början kl 19. Platsen var Ankaret i Ersnäs. Vi avslutade sammankomsten med en liten fransk buffé.

Dagordning och Verksamhetsberättelse 2014 finns här, sänds även med post till medlemmarna. Här finns det justerade Årsmötesprotokollet

Styrelsemöte
2015-05-28
Protokoll
Medlemsmöte
2015-06-12
Medlemsmötet hölls i Torpet. En tipspromenad runt på Torget genomfördes också.
Möte
2015-07-15
Anteckning från möte mellan Sven och Dominique 15-07-15
Styrelsemöte
2015-07-30
Protokoll
30 november 2015 För några veckor sedan startade planeringen och förberedelserna för gästveckan i februari 2016. Den 12 februari kommer 33 st av våra vänner från Novéant på besök till oss i Antnäs, Ersnäs och Alvik. De stannar till 21 februari.
Styrelsemöte
2015-12-07
Protokoll
Styrelsemöte
2016-01-24
Protokoll
Styrelsemöte
2016-02-08

Protokoll

 

Besöket

Våra 33 gäster från Novéant besökte oss fredag 2016-02-12 till söndag 2016-02-21

Här finns programmet

2016-02-20 undertecknades Fyraårsprogrammet för det fortsatta samarbetet mellan
ANEA och Novéant-sur-Moselle
.
Här finns kommentarer efter besöket (inlagt 2017-02-20).

Årsmöte
2016-03-07
Årsmötesprotokoll
Styrelsemöte
2016-06-21
Protokoll
Medlemsmöte
2016-06-21
Efter styrelsemötet hölls ett medlemsmöte kl. 18.00 i Torpet. Mötet började med en tipsrunda i lätt duggregn. Många grillade därefter sin egen mat. Vi är nu 27 medlemmar i föreningen.
Styrelsemöte
2016-09-22
Protokoll
Styrelsemöte
2016-11-10
Protokoll
Årsmöte
2017-03-13
Dagordning. Verksamhetsberättelse 2016. Årsmötesprotokollet
2017-10-28

Bli volontär i Frankrike mars - juni 2018

Vill du vara med på vår Frankrikeresa 9 - 16 juli 2018

Styrelsemöte
2017-12-06
Protokoll
 

 

Styrelsen (uppdaterad efter årsmötet 2017-03-13)

  Namn Adress Postadress By Tel E-post
Ordförande Elaine Blomqvist Bäcktorpsvägen 137 975 92 Luleå Ersnäs 0920-310 52 smejob45(£)lulea.st
Kassör Elisabeth Greén Klubbvägen 21 975 92 Luleå Ersnäs 070-22754433 lisa.green(£)mail.se
Sekreterare Sven Persson Tranmyrvägen 29 975 92 Luleå Ersnäs 0920-311 80 persson.sven(£)telia.com
Ledamot Kristina Strandberg Tranbacksvägen 111 975 92 Luleå Antnäs 0920-304 98 solol(£)tele2.se
Ledamot Jan-Olof Hedström Västbacken 5 975 93 Luleå Alvik 0920-802 47 janolof.hedstrom(£)gmail.com
Ledamot Rita Poromaa Spelmansvägen 1 975 93 Luleå Antnäs 0920-300 11 ritas.post(£)yahoo.se
Ledamot Susanna Selberg Alviksvägen 156 975 93 Luleå Alvik 0920-801 99 susannaselberg(£)gmail.com

 

Revisor

P-O Sundén
Revisorsuppleant Tore Dahlberg
Valberedning Gun Hellström Dahlberg


Kom med i en stimulerande verksamhet!

Styrelsen


    Uppdaterad 12 December, 2017