Ersnäs Hembygdsförening

Föreningen vill bevara och dokumentera seder och bruk, föremål och byggnader från Ersnäs flerhundraåriga historia som genuin jordbruksbygd.

Vintern 2007-2008 inlemmades Husmodersföreningen i Hembygdsföreningen. Därmed är vi huvudman även för bagarstugan på Torget.

Verksamheter i föreningen
Gjorda dokumentationer: Bygd i förvandling, Nyheter från potatislandet, Bondmål i Ersnäs med omnejd, Fotosamling från Ersnäs. Dokumentationerna kan köpas eller lånas.

Genomförda projekt: "Stjihagabygge" vid Västerbybodarna, flyttning och restaurering av det gamla "Torpet" på Torget, fotosamling "Förr och nu".

Medlemsaktiviteter: Paltkväll, surströmmingskväll.

Bevarade objekt: Ängslada vid gamla bron över Alån, arbetsredskap i jordbruket från olika epoker. Dessutom har vi medverkat i "ladprojektet" för bevarande av ladorna runt Ersnäs.

- ANKARETGRUPPEN -
ansvarar för byalokalen Ankaret ekonomiskt och praktiskt. Ersnäs Hembygdsförening ingår i den gruppen.

Hyra Soldattorpet Hyra Bagarstugan

Heldag: 150 kr.

Kontaktperson: Hans Sundén, Zackes väg 1,
0920-312 64 eller 070-313 12 64

Hyran går till Hembygdsföreningen.

Du kan hyra Bagarstugan antingen Dag (fram till kl. 17) eller Kväll (från kl. 17). Och om du vill både Dag och Kväll!

Läs mera om att hyra Bagarstugan på Anslagstavlan

Hyran går till Hembygdsföreningen.

BLI GÄRNA MEDLEM OCH STÖD/MEDVERKA I VÅRA STRÄVANDEN!


Om medlemsskap i föreningen --> Här finns uppgifterna


 

Soldattorpet
 

Soldattorpet på Torget

Bilder från uppförandet av Torpet

Från årsmötet 19/2 2019: Årsmötesprotokoll 2019
Från åsmötet 20/2 2018: Årsmötesprotokoll 2018
Från årsmötet 29/2 2016: Årsmötesprotokoll 2016 och Verksamhetsberättelse 2015
Från årsmötet x/x 2015:
Från årsmötet 27/2 2014: Årsmötesprotokoll 2014 och Verksamhetsberättelse 2013
Från årsmötet 21/2 2013: Årsmötesprotokoll 2013 och Verksamhetsberättelse 2012
Från årsmötet 27/2 2012: Årsmötesprotokoll 2012 och Verksamhetsberättelse 2011
Från årsmötet 16/2 2011: Verksamhetsberättelse 2010
Från årsmötet 17/2 2010: Verksamhetsberättelse 2009
Från årsmötet 19/2 2009: Styrelsen och övriga befattningshavare samt Verksamhetsberättelse 2008

Styrelsen efter årsmötet 2020-02-20

  Namn Adress Postadress Tel
Ordförande Helena Strandberg Ersnäsvägen 77 975 92 Luleå 070-303 68 98
Sekreterare Karin Sandström Bäcktorpsvägen 81 975 92 Luleå

073-818 70 60

Kassör Elaine Blomqvist Bäcktorpsvägen 137 975 92 Luleå 076-645 12 01
Ledamot Monika Johansson Svartskatavägen 180 975 92 Luleå 070-611 99 61
Ledamot Hans Sundén Zackes väg 1 975 92 Luleå 0920-312 64
Ledamot Thomas Jonsson Ersnäsvägen 77 975 92 Luleå 070-588 53 02
Ledamot Thorbjörn Fredriksson

Axel Mårds väg 24

975 92 Luleå

070-270 67 79

Övriga valda
Bagarstugegrp Elaine Blomqvist Bäcktorpsvägen 137 975 92 Luleå 0920-310 52
Bagarstugegrp K-G Pettersson Ersnäsvägen 60 975 92 Luleå 0920-311 33
 
Valberedning Stig Blomqvist Bäcktorpsvägen 137 975 92 Luleå 0920-310 52
 
Revisor Erling Öhman Ersnäsvägen 190 975 92 Luleå 0920-310 78
Revisor Georg Johansson  
Revisorsuppl. Marie Lundström

Uppdaterad 7 Januari, 2021