Ersnäs Hembygdsförening

Om sammanslagningen av

Ersnäs Hembygdsförening och
Ersnäs Byaförening

Föreningen vill bevara och dokumentera seder och bruk, föremål och byggnader från Ersnäs flerhundraåriga historia som genuin jordbruksbygd.

Vintern 2007-2008 inlemmades Husmodersföreningen i Hembygdsföreningen. Därmed är vi huvudman även för bagarstugan på Torget.

Hembygdsföreningen och Byaföreningen sammanslogs vintern 2022. Namnet på föreningen är Ersnäs Byaförening.

Verksamheter i föreningen
Gjorda dokumentationer: Bygd i förvandling, Nyheter från potatislandet, Bondmål i Ersnäs med omnejd, Fotosamling från Ersnäs. Dokumentationerna kan köpas eller lånas.

Genomförda projekt: "Stjihagabygge" vid Västerbybodarna, flyttning och restaurering av det gamla "Torpet" på Torget, fotosamling "Förr och nu".

Medlemsaktiviteter: Paltkväll, surströmmingskväll.

Bevarade objekt: Ängslada vid gamla bron över Alån, arbetsredskap i jordbruket från olika epoker. Dessutom har vi medverkat i "ladprojektet" för bevarande av ladorna runt Ersnäs.

Föreningens stadgar finns här.

- ANKARETGRUPPEN -
ansvarar för byalokalen Ankaret ekonomiskt och praktiskt. Ersnäs Hembygdsförening ingår i den gruppen.

Hyra Soldattorpet Hyra Bagarstugan

Heldag: 150 kr.

Kontaktperson: Hans Sundén, Zackes väg 1,
0920-312 64 eller 070-313 12 64

Hyran går till Hembygdsföreningen.

Du kan hyra Bagarstugan antingen Dag (fram till kl. 17) eller Kväll (från kl. 17). Och om du vill både Dag och Kväll!

Läs mera om att hyra Bagarstugan på Anslagstavlan

Hyran går till Hembygdsföreningen.

BLI GÄRNA MEDLEM OCH STÖD/MEDVERKA I VÅRA STRÄVANDEN!


Om medlemsskap i föreningen --> Här finns uppgifterna


För den som har andra betalningar till Hembygdsföreningen så finns uppgifterna här nedan:

Bankgiro 5963-6423, Ersnäs Hembygdsförening, skriv vad betalningen avser samt ditt namn och adress på
OCR-raden så kassören ser för vad och vem som betalat.

SWISH - 123 641 71 74 och det ska stå Ersnäs Hembygdsförening som betalningsmottagare.
(Numret är uppdelat för att underlätta läsningen - ska skrivas i en följd då det används)

Soldattorpet
 

Soldattorpet på Torget

Bilder från uppförandet av Torpet

Om någon medlem i föreningen har någon fil med de saknade protokollen,
hör av er till Ingegerd Skoglind Öhman. Det går bra även med utskrivna protokoll!

Från medlemsmötet 13/9 2022: Protokoll från mötet
Från årsmötet 24/5 2022: Årsmötesprotokoll 2022 och Verksamhetsberättelse 2021
Från årsmötet 7/9 2021: Årsmötesprotokoll 2021 och Verksamhetsberättelse 2020
Från årsmötet 20/2 2020: Årsmötesprotokoll 2020 och Verksamhetsberättelse 2019
Från
årsmötet 19/2 2019: Årsmötesprotokoll 2019
och Verksamhetsberättelse 2018
Från årsmötet 20/2 2018: Årsmötesprotokoll 2018 och Verksamhetsberättelse 2017
Från årsmötet 21/2 2017: Årsmötesprotokoll 2017 och Verksamhetsberättelse 2016
Från årsmötet 29/2 2016: Årsmötesprotokoll 2016 och Verksamhetsberättelse 2015

Från årsmötet 23/2 2015:
Från årsmötet 27/2 2014: Årsmötesprotokoll 2014 och Verksamhetsberättelse 2013
Från årsmötet 21/2 2013: Årsmötesprotokoll 2013 och Verksamhetsberättelse 2012
Från årsmötet 27/2 2012: Årsmötesprotokoll 2012 och Verksamhetsberättelse 2011
Från årsmötet 16/2 2011: Verksamhetsberättelse 2010
Från årsmötet 17/2 2010: Verksamhetsberättelse 2009
Från årsmötet 19/2 2009: Styrelsen och övriga befattningshavare samt Verksamhetsberättelse 2008

Styrelsen efter årsmötet 2020-0-

  Namn Adress Postadress Tel
Ordförande Helena Strandberg Ersnäsvägen 77 975 92 Luleå 070-303 68 98
Sekreterare Ingegerd Skoglind Öhman Tranmyrvägen 14 975 92 Luleå

070-227 76 32

Kassör Elaine Blomqvist Bäcktorpsvägen 137 975 92 Luleå 076-645 12 01
Ledamot Monika Johansson Svartskatavägen 180 975 92 Luleå 070-611 99 61
Ledamot Hans Sundén Zackes väg 1 975 92 Luleå 0920-312 64
Ledamot Thomas Jonsson Ersnäsvägen 77 975 92 Luleå 070-588 53 02
Ledamot Thorbjörn Fredriksson

Axel Mårds väg 24

975 92 Luleå

070-270 67 79

Övriga valda
Bagarstugegrp Elaine Blomqvist Bäcktorpsvägen 137 975 92 Luleå 0920-310 52
Bagarstugegrp Karl-Gustav Pettersson Ersnäsvägen 60 975 92 Luleå 0920-311 33

Valberedning Karl-Gustav Pettersson
Valberedning Gun Hellström Dahlberg
Revisor Erling Öhman
Revisor Georg Johansson
Revisorsuppl. Marie Lundström

Uppdaterad 3 Januari, 2023