Ersnäs Hembygdsförening

Föreningen vill bevara och dokumentera seder och bruk, föremål och byggnader från Ersnäs flerhundraåriga historia som genuin jordbruksbygd.

Vintern 2007-2008 inlemmades Husmodersföreningen i Hembygdsföreningen. Därmed är vi huvudman även för bagarstugan på Torget.

Verksamheter i föreningen
Gjorda dokumentationer: Bygd i förvandling, Nyheter från potatislandet, Bondmål i Ersnäs med omnejd, Fotosamling från Ersnäs. Dokumentationerna kan köpas eller lånas.

Genomförda projekt: "Stjihagabygge" vid Västerbybodarna, restaurering av gammalt byatorp, fotosamling "Förr och nu".

Medlemsaktiviteter: Paltkväll, surströmmingskväll.

Bevarade objekt: Ängslada vid gamla bron över Alån, arbetsredskap i jordbruket från olika epoker. Dessutom har vi medverkat i "ladprojektet" för bevarande av ladorna runt Ersnäs.

Hyra Soldattorpet Hyra Bagarstugan

Heldag: 150 kr.

Kontaktperson: Hans Sundén, Zackes väg 1,
0920-312 64 eller 070-313 12 64

Hyran går till Hembygdsföreningen.

Du kan hyra Bagarstugan antingen Dag (fram till kl. 17) eller Kväll (från kl. 17). Och om du vill både Dag och Kväll!

Läs mera om att hyra Bagarstugan på Anslagstavlan

Hyran går till Hembygdsföreningen.

 

BLI GÄRNA MEDLEM OCH STÖD/MEDVERKA I VÅRA STRÄVANDEN!

Medlemsavgift 2018

Ersnäs Byaförening, Ersnäs IF och Ersnäs Hembygdsförening har kommit överens om att samordna uppbörden av föreningarnas medlemsavgifter. Det finns två anledningar till detta:

- Det kan vara svårt för oss bybor att hålla reda på om vi betalat den ena eller den andra avgiften.
- Det blir färre transaktioner att bokföra vilket förenklar arbetet för kassörerna i de tre föreningarna.

Vi har dessutom valt en enhetsavgift: 200 kronor för familjer, 125 kronor för ensamstående. Detta medför medlemsskap i samtliga tre föreningar. (Avgiften justerad inför 2017.)

Inbetalningen sker till Ersnäs IF:s Pluskonto 654 72-3. Summan av inbetalningarna kommer att delas i tre lika delar och tillföras respektive förening.

Vid betalning via Internetbank, kom ihåg att ange avsändare!

Ditt medlemsskap stärker byn.

P.O. Sundén, Ersnäs Byaförening, Kjell Bäckström, Ersnäs IF,
Sven Persson, Ersnäs He
mbygdsförening

 

Soldattorpet
 

Soldattorpet på Torget

Bilder från uppförandet av Torpet

Från årsmötet 29/2 2016: Årsmötesprotokoll 2016 och Verksamhetsberättelse 2015
Från årsmötet 2015:
Från årsmötet 27/2 2014: Årsmötesprotokoll 2014 och Verksamhetsberättelse 2013
Från årsmötet 21/2 2013: Årsmötesprotokoll 2013 och Verksamhetsberättelse 2012
Från årsmötet 27/2 2012: Årsmötesprotokoll 2012 och Verksamhetsberättelse 2011
Från årsmötet 16/2 2011: Verksamhetsberättelse 2010
Från årsmötet 17/2 2010: Verksamhetsberättelse 2009
Från årsmötet 19/2 2009: Styrelsen och övriga befattningshavare samt Verksamhetsberättelse 2008

Styrelsen efter årsmötet 2018-02-20

  Namn Adress Postadress Tel
Ordförande Helena Strandberg Ersnäsvägen 77 975 92 Luleå 070-303 68 98
Sekreterare Karin Sandström Bäcktorpsvägen 81 975 92 Luleå

073-818 70 60

Kassör Elaine Blomqvist Bäcktorpsvägen 137 975 92 Luleå 0920-310 52
Ledamot Hans Blomqvist Bäcktorpsvägen 131 975 92 Luleå 0920-311 43
Ledamot Hans Sundén Zackes väg 1 975 92 Luleå 0920-312 64
Ledamot Thomas Jonsson Ersnäsvägen 77 975 92 Luleå 070-588 53 02
Ledamot Thorbjörn Fredriksson

Axel Mårds väg 24

975 92 Luleå

070-270 67 79

         
Bagarstugegrp Elaine Blomqvist Bäcktorpsvägen 137 975 92 Luleå 0920-310 52
Bagarstugegrp K-G Pettersson Ersnäsvägen 60 975 92 Luleå 0920-311 33
         
Valberedning Stig Blomqvist Bäcktorpsvägen 137 975 92 Luleå 0920-310 52
Valberedning Olle Olsson Zackes väg 2 975 92 Luleå 0920-312 44
         
Revisor Erling Öhman Ersnäsvägen 190 975 92 Luleå 0920-310 78
Revisor Georg Johansson      
Revisorsuppl. Marie Lundström      

Uppdaterad 20 Maj, 2018