Ersnäs Samfällighetsförening

Ersnäs Samfällighetsförening är markägarnas gemensamma organisation. Den omfattar drygt 100 fastigheter och då många fastigheter kan ha fler än en ägare uppgår antalet "medlemmar" i föreningen till c:a 300.

Föreningen leds av en styrelse på sex personer med Hans Åke Strandberg som ordförande.

Samfällighetens uppgift är att förvalta de markområden inom byn som är markägarnas gemensamma egendom. Det rör sig om många markområden, men flertalet är mycket små. Några av dessa är av mer allmänt intresse tex det område i centrum som kallas "skoltomten" eller "torget", där fd. brandstationen, som också tillhör föreningen, finns. Även marken där hamnen i Mörön är belägen tillhör föreningen liksom Lilla Hundskär och Hästgrundet, som är naturvårdsområde sedan 1997.

Den gamla byakistan som innehåller gamla dokument rörande Ersnäs förvaltas av Samfälligheten, och arbete pågår med att renskriva och översätta dessa dokument till nutidssvenska. Arbete pågår även med att nogrannare precisera och förteckna de marker, som tillhör denna organisation.

Sekr Ann-Marie Nordström

E-postadress till föreningen: ersnas.samfallighet(£)hotmail.com

 Styrelsen efter årsmötet 2017-02-18
  Namn Adress Postadress Tel E-post
Ordförande Hans Åke Strandberg - - 0920-379 33 hans.strandberg(£)almi.se
Sekreterare Christina Holmberg Ostibyvägen 15 975 92 Luleå 0920-312 25 kristina(£)ralph-lundstengarden.com
Kassör Tord Marklund Ersnäsvägen 61 A 975 92 Luleå 0920-311 07 tord.marklund(£)spray.se
Ledamot Sune Öhlund Gränsgatan 3 974 32 Luleå 0920-22 31 12  
Ledamot Tuula Rosenberg Vidmansvägen 26 975 92 Luleå 0920-123 15 l-g.tuula(£)tele2.se
Ledamot Thomas Olsson Mörövägen 196 975 92 Luleå 070-601 20 36 to(£)mefos.se

Uppdaterad 10 April, 2017