Ersnäs Idrottsförening

 

Länk till EIF fotbollssida

Resultatet från dragningen på Ersnäs IF:s medlemslotteri Midsommar 21 juni 2019

Stöd EIF:s skidungdomar via Gräsroten

- ANKARETGRUPPEN -
ansvarar för byalokalen Ankaret ekonomiskt och praktiskt. EIF ingår i den gruppen.

År 2008 - Ersnäs IF:s 75-årsjubileumskrift

Medlemsavgift 2019

Ersnäs Byaförening, Ersnäs IF och Ersnäs Hembygdsförening har kommit överens om att fortsätta att samordna uppbörden av föreningarnas medlemsavgifter. Det finns två anledningar till detta:

- Det kan vara svårt för oss bybor att hålla reda på om vi betalat den ena eller den andra avgiften.
- Det blir färre transaktioner att bokföra vilket förenklar arbetet för kassörerna i de tre föreningarna.

Vi har dessutom valt en enhetsavgift: 225 kronor för familjer, 150 kronor för ensamstående. Detta medför medlemsskap i samtliga tre föreningar. (Avgiften justerad inför år 2019).

Inbetalningen sker till Ersnäs IF:s Bankgiro 5970-5996. Summan av inbetalningarna kommer att delas i tre lika delar och tillföras respektive förening. SWISH till EIF: 123 264 83 68

Vid betalning via Internetbank, kom ihåg att ange avsändare!

Aktuellt 2019-02-13:
Luleå kommun förändrade villkoren för byalokaler under 2018 och införde en hyra för vår byalokal Ankaret på 12 000 kr. Därav höjningen av medlemsavgiften på 25 kr. Respektive förening beslutade vid sina årsmöten 2018 att den summan öronmärks för att delfinansiera hyran som vi fr.o.m. 2018 drabbas av.

Ditt medlemsskap stärker byn.

Anders Vikberg, kassör EIF

 

Styrelsen (uppdaterad efter årsmötet 2019-03-06)

  Namn Adress Postadress Tel
Ordförande Rickard Engström   975 92 Luleå 070-325 43 38
Sekreterare Bo Axhammar   975 92 Luleå 073-021 50 58
Kassör Anders Vikberg   975 92 Luleå 070-686 84 76
Ledamot A-C Lauritz   975 92 Luleå 070-377 72 95
Ledamot Mats Gustavsson   975 92 Luleå 070-559 93 12
Ledamot Joakim Eriksson   975 92 Luleå 070-656 28 86
Ledamot Gunnel Westerberg   975 92 Luleå 070-693 12 50
Ledamot Kenneth Lundberg   975 92 Luleå 070-326 15 53
Ledamot Kent Bäckström   975 92 Luleå 0920-45 61 52
Ledamot Lars Gustavsson   975 92 Luleå 070-563 13 18

 

Revisorer Ove Aspenfjäll Anne-Li Ottosson
Revisorsuppleant Hans Sundén  
Valberedning Kjell Engström Kjell Bäckström

 


Uppdaterad 7 Juli, 2019