Ersnäsbladet - med alla bilderna i FÄRG!

ANEAAmatörteaterByaförenHembygdsförenEIFSamfällighetenJaktvårdViltvård

Torget - vår mötesplats • Ankaret - vår byalokal


Ersnäsbladet nr 102!

 

En Bygdeutvecklingsplan för Ersnäs och Mörö-bygden
utarbetas under våren 2019.

Bli med i våra föreningar: Till EIF

Satellitbild
över Ersnäs

AKTUELLT: HöstQuiz på Torget
Hembergsleden - Helikopterlyft av grillplats & vedbod

En vandring längs Hembergsleden   Hämta Ersnäslogon

Webmaster: Krister Öhman --- Senast uppdaterad 2019-08-11