Ersnäsbladet - med alla bilderna i FÄRG!

ANEAAmatörteaterByaförenHembygdsförenEIFSamfällighetenJaktvårdViltvård

Torget - vår mötesplats • Ankaret - vår byalokal


Ersnäsbladet nr 101!

Stöd EIF:s skidungdomar via Gräsroten
Nederluleåstafettens resultat finns här!

Kalendern har gjorts fylligare, fler punkter än tidigare.

En Bygdeutvecklingsplan för Ersnäs och Mörö-bygden
utarbetas under våren 2019.

Om Elljusspåret i Ersnäs

Nu är det dags: Bli med i våra föreningar: Till EIF
Info om medlemsavgiften!

Satellitbild
över Ersnäs

En vandring längs Hembergsleden   Hämta Ersnäslogon

Webmaster: Krister Öhman --- Senast uppdaterad 2019-04-02