Ersnäsbladet - med alla bilderna i FÄRG!

ANEAAmatörteaterByaförenHembygdsförenEIFSamfällighetenJaktvårdViltvård

Torget - vår mötesplats • Ankaret - vår byalokal


Ersnäsbladet nr 104!

Om de planerade skolnedläggningarna i Luleå och Ersnäs

En Bygdeutvecklingsplan för Ersnäs och Mörö-bygden
utarbetas under våren 2019.

Resultaten från Hembergsutmaningen

Satellitbild
över Ersnäs

Tillverka en
Älgholk i höst

<-------------

Bli med i våra föreningar:

Till EIF

En vandring längs Hembergsleden   Hämta Ersnäslogon

Webmaster: Krister Öhman --- Senast uppdaterad 2019-11-17