Medlemsavgift till Ersnäs Byaförening, Ersnäs Idrottsförening och Ersnäs Hembygdsförening

Till övriga föreningar i Ersnäs betalas medlemavgiften direk till berörd förening.

Ersnäs Byaförening, Ersnäs IF och Ersnäs Hembygdsförening har kommit överens om att fortsätta att samordna uppbörden av föreningarnas medlemsavgifter. Det finns två anledningar till detta:

- Det kan vara svårt för oss bybor att hålla reda på om vi betalat den ena eller den andra avgiften.
- Det blir färre transaktioner att bokföra vilket förenklar arbetet för kassörerna i de tre föreningarna.

Vi har dessutom valt en enhetsavgift: 225 kronor för familjer, 150 kronor för ensamstående. Detta medför medlemsskap i samtliga tre föreningar. (Avgiften justerad inför år 2020).

Inbetalningen sker till Ersnäs IF. Summan av inbetalningarna kommer att delas i tre lika delar och tillföras respektive förening. 

Ersnäs IF:s Bankgiro: 5970-5996

Ersnäs IF:s SWISH: 123 264 83 68

Vid betalning via Internetbank, kom ihåg att ange avsändare!


Tillbaka till första sidan, till Byaföreningen, till EIF eller till Hembygdsföreningen

 


Uppdaterad 29 Februari, 2020