Medlemsavgift till Ersnäs Byaförening och Ersnäs Idrottsförening (EIF)

Till övriga föreningar i Ersnäs betalas medlemavgiften direkt till berörd förening.

Ersnäs Byaförening, Ersnäs IF och Ersnäs Hembygdsförening, 2009 kommit överens om samordnad medlemsavgift. Hösten 2022 förenades Byaföreningen och Hembygdsföreningen till föreningen Ersnäs Byaförening. Samarbetet med Enhetsavgiften kvarstår mellan Ersnäs IF och Byaföreningen.

Vi fortsätter med att samordna uppbörden av föreningarnas medlemsavgifter. Det finns två anledningar till detta:

- Det kan vara svårt för oss bybor att hålla reda på om vi betalat den ena eller den andra avgiften.
- Det blir färre transaktioner att bokföra vilket förenklar arbetet för kassörerna i de två föreningarna.

Vi har dessutom valt en enhetsavgift: 225 kronor för familjer, 150 kronor för ensamstående. Detta medför medlemsskap i bägge föreningarna. (Avgiften justerad för år 2024).

Inbetalningen sker till Ersnäs IF. Summan av inbetalningarna kommer att delas i två lika delar och tillföras respektive förening. 

Ersnäs IF:s Bankgiro: 5970-5996

Ersnäs IF:s SWISH: 123 264 83 68

Vid betalning via Internetbank, kom ihåg att ange avsändare!


Läs Flygbladet

Tillbaka till första sidan, till Byaföreningen eller EIF

 


Uppdaterad 10 Mars, 2024