Föreningar i Ersnäs

Föreningarna Arbetsgrupperna

ANEA (vänortsförening)

Ersnäs Byaförening

Ersnäs Hembygdsförening

Ersnäs Idrottsförening, EIF

Ersnäs Samfällighetsförening

Fyrklöverns Skoter- och Fritidsförening

Svartskatan-Ersnäs Jaktvårdsklubb

Viltvårdsgruppen Ersnäs


Tidigare Föreningar. Texter finns fortfarande!

Ersnäs Amatörteaterförening

Ersnäs Husmodersförening
Gått upp i Ersnäs Hembygdsförening

Ersnäs Socialdemokratiska förening
Vilande


Vill du lära dig mera om föreningar och förtoendevaldas uppgifter - Läs då här.


Man säger om Piteåbon att "varhelst två Piteåbor möts, bildar de en förening".

Det syns att Ersnäs är Luleåbyn närmast Piteå.


Ersnäsbornas förslag på vad byaföreningen
ska arbeta för, insamlade på Ersnäsdagen 2007.

Torggruppen består av medlemmar från
Ersnäs Byaförening, Ersnäs Hembygdsförening, Ersnäs Idrottsförening och
Ersnäs Samfällighetsförening.
De sköter Torget sommartid.

Till Torggruppen


Ankaretgruppen består av medlemar från Ersnäs IF, Ersnäs Byaförening och Ersnäs Hembygdsförening. De styr över vår användning av byalokalen Ankaret.

Till Ankaretgruppen


År 2008 -

Ersnäs IF:s 75-årsjubileumskrift


Rådslaget
- ett vårmöte möte mellan byns föreningar för att främja sommarens samarbete i byn.

Minnesanteckningar från ...

Rådslagsmöte 1 augusti 2021
Rådslagsmöte 19 mars 2019
Rådslagsmöte 4 april 2018
Rådslagsmöte 21 mars 2017
Rådslagsmöte 16 mars 2016
Rådslagsmöte 10 mars 2015
Rådslagsmöte 17 mars 2014
Rådslagsmöte 20 mars 2013
Rådslagsmöte 15 mars 2012
Rådslagsmöte 27 mars 2011
Rådslagsmöte 9 mars 2010
Rådslagsmöte 29 september 2009
Rådslagsmötet 24 mars 2009
Rådslagsmöte 6 mars 2008
Rådslagsmöte 12 mars 2007
Rådslagsmöte 7 mars 2006
Rådslagsmöte 31 mars 2005

Här kan föreningarna i byn lämna text och bilder till en sida, ELLER
så lägger jag in en länk till föreningens ordinarie befintliga sida.

Uppdaterad 3 Februari, 2022