Ersnäs Amatörteaterförening

I Ersnäs har det länge spelats revy. En period dog verksamheten ut i skuggan av televisionens
segertåg.

Men hösten 1985 återuppväcktes den gamla revytraditionen. I början av 1986 var det dags för
den första premiären under denna nya epok av revykonst i Ersnäs.

Under de gångna åren har ensemblen producerat 17 revyer och fyra pjäser (Vem sköt Ajax,
Systrarna Svenssons sybehörsaffär, Triss - en pjäs om vinnare och Till Casablanca ). Den
sistnämnda pjäsen framfördes i juni månad 2002 på en ny scen i anslutning till Ralph
Lundstengården i Ersnäs. Den pjäsen är en omarbetning av den tidigare producerade
Vem sköt Ajax.

Medlemmar av ensemblen har dessutom uppträtt vid ett stort antal tillfällen med enstaka
nummer eller delar av revyn.

Ersnäs Amatörteaterförening är en ideell förening. Organisationsnummer: 897001-4182.

Ensemblen består av ett 20-tal personer jämnt fördelade på män och kvinnor och med en
genomsnittsålder på drygt 50 år. En kärna på fem/sex medlemmar har varit med från starten
1985 och medverkat i praktiskt taget samtliga produktioner.

Ersnäs Amatörteaterförening har under sin 23-åriga tillvaro mottagit ett antal stipendier och
utmärkelser. Här begränsar vi oss till att nämna två ”guldmedaljer” från revy SM i Halmstad 2002.

Under innevarande år (2003) framträder gruppen med en revy på teatern Replika i Stockholm.
Tre föreställningar av den revyn kommer också att ges i Pontushallen under hösten. Den stora
händelsen under året, ja för övrigt under ensemblens hela tillvaro är ett deltagande i
världsamatörteaterfestivalen i Halifax, Canada i juli med pjäsen Till Casablanca. Den pjäsen är
också det enda nordiska bidraget i denna festival.

Ersnäsrevyn har blivit ett begrepp i Luleå med omnejd. Mången stadsbo har i vinterkvällen
färdats de två milen till Ersnäs för att uppleva de krumelurer och de konster som där erbjuds.

Ulla Lyttkens, länsregissör i Norrbotten, har spelat en betydelsefull roll för teatergruppens
utveckling. Hon har med entusiasm och kunnande tagit tillvara och utvecklat de förutsättningar
till skådespeleri som finns i gruppen. Under årens lopp har ytterligare ett par professionella
regissörer medverkat i produktioner. Likaså har Ersnäs-gruppen haft ett nära samarbete med
författarna av de pjäser som framförts. Till en del har pjäserna anpassats till gruppens
förutsättningar.

Flera av gruppmedlemmarna har vid skilda tillfällen haft roller i TV- och filmproduktioner. En av
gruppmedlemmarna har vid två tillfällen agerat i pjäser, uppsatta av och på Norrbottensteatern.

Förutom detta samarbetet med professionella personer har gruppmedlemmar kontinuerligt
deltagit i utbildningsaktiviteter som utvecklat deltagarnas kunnande och förmåga.

Teaterscenen är mestadels Ankaret i Ersnäs. I den under föreställningarna alltid fullsatta
salongen uppstår snabbt en förtätad stämning. Av det skälet har hemmaarenan kommit att
få namnet Ersnäs Intiman. Ensemblen har också vid ett flertal tillfällen framträtt på
Kulturcentrum Ebeneser och på Norrbottensteaterns scener.

Under årens lopp har tekniken vad avser ljud och ljus utvecklats tack vare att både ljud- och
en ljustekniker är knutna till gruppen. En ansenlig och avancerad teknisk utrustning har undan
för undan införskaffats. Likaså är kostymförrådet numera av ansenliga dimensioner.

Sven Persson

Du som vill bli medlem i föreningen, kontakta någon i styrelsen.

Deras egen hemsida lades ner 2009.

- ANKARETGRUPPEN -
ansvarar för byalokalen Ankaret ekonomiskt och praktiskt. Ersnäs Amatörteaterförening ingår i den gruppen.

Styrelsen efter årsmötet våren 2019:

  Namn Adress Postadress Tel
Ordförande Camilla Johansson Tranmyrvägen 10 972 92 Luleå 070-557 70 69
Sekreterare Carin Sundén Zackes väg 1 975 92 Luleå 070-623 66 67
Kassör Bengt Sundling Tranmyrvägen 51 975 92 Luleå 070-606 29 70

 

Revygänget för länge sedan

 


Uppdaterad 3 Mars, 2020