Ersnäs Byaförening

Läs här om hur Ersnäs byaförening startade.

Ersnäs Byaförenings stadgar antagna 2022-10-17.

Läs här om 2011 års ansökan till Årets by i Luleå.
En bra presentation av Ersnäs!

 

Om sammanslagningen av

Ersnäs Byaförening och
Ersnäs Hembygdsförening

På Torget

Hyra Soldattorpet Hyra Bagarstugan

Heldag: 150 kr.

Kontaktperson: Hans Sundén, Zackes väg 1,
0920-312 64 eller 070-313 12 64

Hyran går till Byaföreningen

Du kan hyra Bagarstugan antingen Dag (fram till kl. 17) eller Kväll (från kl. 17). Och om du vill både Dag och Kväll!

Läs mera om att hyra Bagarstugan på Anslagstavlan

Hyran går till Byaföreningen.

Inför kommande årsmötet 2022-06-07

Utdrag ur Byaföreningens stadgar, punkt 11:

Medlem kan genom motion senast en månad före ordinarie föreningsstämma väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Styrelsen skall bereda motionen och klargöra sitt ställningstagande som delges medlemmarna senast en vecka före den ordinarie stämman.

Motion nr 1, inlagd 2022-02-25: Boende för pensionärer i Ersnäs - LÄS MOTIONEN

-- Styrelsens ställningstagande, inlagd 2022-xx-xx

Motion nr 2, inlagd 2022-02-25: Återvinningsstation Ersnäs - LÄS - LÄS MOTIONEN

-- Styrelsens ställningstagande, inlagd 2022-xx-xx
Styrelsen har jobbat med ärendet, kontaktat kommunen - här presenteras kommunens svar.

 

Hembygdsföreningen och Byaföreningen sammanslogs vintern 2022. Namnet på föreningen är Ersnäs Byaförening.

Ersnäsbornas förslag på vad Byaföreningen ska arbeta för, insamlade på Ersnäsdagen 2007.

Här finns Ersnäs Byautvecklingsplan 2011. Den är inskickad till kommunen vintern 2011.

Protokoll:
(pdf-filer)

Årsmötesprotokoll 2006-02-13
Årsmötesprotokoll 2007-02-12
Årsmötesprotokoll 2008-02-11 - Resultat och balans 2007
Årsmötesprotokoll 2009-02-18
Årsmötesprotokoll 2010-02-15
- Verksamhetsberättelse 2009
Årsmötesprotokoll 2011-02-15 - Verksamhetsberättelse 2010
Årsmötesprotokoll 2012-02-22 - Verksamhetsberättelse 2011
Årsmötesprotokoll 2013-02-26 - Verksamhetsberättelse 2012
Årsmötesprotokoll 2014-02-20 - Verksamhetsberättelse 2013 - Rapport från arbetsgrupper
Årsmötesprotokoll 2015-02-20 - Verksamhetsberättelse 2014

Årsmötesprotokoll 2016-02-24 - Verksamhetsberättelse 2015
Årsmötesprotokoll 2017-02-28 - Verksamhetsberättelse 2016
Årsmötesprotokoll 2018-02-28 - Verksamhetsberättelse 2017 - Rapport från arbetsgrupper
Årsmötesprotokoll 2019-02-25 - Verksamhetsberättelse 2018 - Rapport från arbetsgrupper
Årsmötesprotokoll 2020-02-26 - Verksamhetsberättelse 2019 - Rapport från arbetsgrupper
Årsmötesprotokoll 2021-08-30 - Verksamhetsberättelse 2020 - Rapport från arbetsgrupper
Årsmötesprotokoll 2022-06-07 - Verksamhetsberättelse 2021 - Rapport från arbetsgrupper
Protokoll extra medlemsmöte 2022-10-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byaföreningens arbetsgrupper

- TORGGRUPPEN -
jobbar för ett miljövänligare Ersnäs sedan hösten 2003. Den vill göra fint på torget och runt bagarstugan.

- VÄGGRUPPEN -
arbetar med väg- och trafikfrågor. Har kontakter med Vägverket och kommunen. Ansvariga: Bo Axhammar och Gunilla Björklund.

- ERSNÄSBLADET -
delas ut till alla hushåll (ca 280 st) i hela Ersnäs. Utges med 4 nummer per år.
Ersnäsbladet kan också läsas här på Ersnässidan!

- ANKARETGRUPPEN -
ansvarar för byalokalen Ankaret ekonomiskt och praktiskt.

Här finns litet om byaföreningens nedlagda arbetsgrupper.

När kommunen har angelägenheter till/med "föreningarna i byn" är Byaföreningen den kanal som används. Det kan gälla
frågor som ska diskuteras eller besked som ska tas emot.

 

Om medlemsskap i föreningen --> Här finns uppgifterna

 

För den som har andra betalningar till byaföreningen så finns uppgifterna här nedan:

Bankgiro 5603-7641, Ersnäs Byaförening, skriv vad betalningen avser samt ditt namn och adress på
OCR-raden så kassören ser för vad och vem som betalat.

SWISH - 123 618 23 49 och det ska stå Ersnäs Byaförening som betalningsmottagare.
(Numret är uppdelat för att underlätta läsningen - ska skrivas i en följd då det används)

Om du vill boka vårt "byahus" Ankaret:

Gå till sidan Ankaret

OBS! - Valet Ankaret finns även på förstasidan

Styrelsen (uppdaterad efter årsmötet 2022-06-07)

  Namn Adress Postadress Tel
Ordförande Elaine Blomqvist Bäcktorpsvägen 137 975 92 Luleå 076-645 12 01
Sekreterare Lena Engstrand Klubbvägen 45 975 92 Luleå 0920-310 20
Kassör Siw Hansson Zackes väg 413 975 92 Luleå 070-303 84 13
Ledamot Ulrika Rönngren Axel Mårds väg 80 975 92 Luleå 070-203 58 13
Ledamot Robert Romanowski Axel Mårds väg 50 975 92 Luleå 070-420 83 90
Ledamot Jouni Vesa Zackes väg 2 975 92 Luleå 072-555 11 25
Ledamot Claes Årbro Ersnäskammen 35 975 92 Luleå 0920-311 00
Ledamot Lina Öhlund Klubbvägen 111 975 92 Luleå 072-566 38 85

 

Revisorer Hans Sundén Gunnel Westerberg Revisorsuppleant Ros-Mari Bäckström
Valberedning Gunnar Lauritz Sandra Viklund Gun Hellström-Dahlberg

 


Uppdaterad 3 Januari, 2023