Ersnäs Samfällighetsförening

Ersnäs Samfällighetsförening är markägarnas gemensamma organisation. Den omfattar drygt 100 fastigheter och då många fastigheter kan ha fler än en ägare uppgår antalet "medlemmar" i föreningen till c:a 300.

Föreningen leds av en styrelse på sex personer med Hans Åke Strandberg som ordförande.

Samfällighetens uppgift är att förvalta de markområden inom byn som är markägarnas gemensamma egendom. Det rör sig om många markområden, men flertalet är mycket små. Några av dessa är av mer allmänt intresse tex det område i centrum som kallas "skoltomten" eller "torget", där fd. brandstationen, som också tillhör föreningen, finns. Även marken där hamnen i Mörön är belägen tillhör föreningen liksom Lilla Hundskär och Hästgrundet, som är naturvårdsområde sedan 1997.

Den gamla byakistan som innehåller gamla dokument rörande Ersnäs förvaltas av Samfälligheten, och arbete pågår med att renskriva och översätta dessa dokument till nutidssvenska. Arbete pågår även med att nogrannare precisera och förteckna de marker, som tillhör denna organisation.

Förutvarande sekreterare Ann-Marie Nordström

 Styrelsen efter årsmötet 2023-02-14

  Namn Adress Postadress Tel
Ordförande Hans Å Strandberg Ersnäsvägen 77 975 92 Luleå 070-586 79 33
Sekreterare Christina Holmberg Ostibyvägen 15 975 92 Luleå 070-393 25 53
Kassör Anne-Lie Ottosson Ostibyvägen 164 975 92 Luleå 070-668 19 40
Ledamot Tuula Rosenberg Vidmansvägen 26 975 92 Luleå 070-616 29 77
Ledamot Thomas Olsson Mörövägen 196 975 92 Luleå 070-601 20 36
Ledamot Jonathan Marklund Zackes Väg 11 975 92 Luleå 073-054 18 18

Uppdaterad 19 April, 2023