Bygdeutvecklingsplan för Ersnäs-bygden

OBS. Sidan är under uppbyggnad. OBS.

Bygdeutvecklingsplaner i Sörbyarna Luleå Kommun

Startbeslutet har tagits av Jordbruksverket för projektet Bygdeutvecklingsplaner i Sörbyarna Luleå kommun.

Projektet startade 1 september 2018 och beräknas vara slutredovisat till maj 2019 (som ev. senareläggs ca. två månader).

Syftet med projektet är att utveckla Sörbyarna till en framgångsrik landsbygd med inflyttning, skola och företagande där de boende, jämställt, har tillgång till den service som behövs för ett bra liv för alla i hela bygden.

Målet med projektet är att ta fram 6 bygdeplaner (grundplaner) och 1 sammantagen jämställd utvecklingsplan för Sörbyarna i Luleå kommun.

Vill du veta mer? Kontakta projektledare Lars Bergström via mail lars.bergstrom@helasverige.se eller ring 073-038 23 11

Bygdeutvecklingsplanen för Ersnäs-bygden är en del i ovanstående projekt.

Bygdeutvecklingsplanen, den kommer succesivt att utvecklas.

En bild på inriktningen av temakvällarna. Med bl.a. datum för tematräffarna i Ankaret, Ersnäs byalokal "under" skolan.

Till Kalendern

 

Innan nedanstående träffar genomfördes, hölls ett antal träffar som bl.a. utmynnade i starten av Bygdeutvecklingsplanen.

Tematräffar

Alla är välkomna till träffarna. Välj enskilda teman eller alla!

Inbokade Tema-träffar i Ankaret med start kl. 19.00 Resultetet
Torsdag 17 januari - Mötesplatser Sammanst. av Temamöte Mötesplatser
Tisdag 29 januari - Boende, bostäder och byggande Sammanst. av Temamöte Bostäder
Onsdag 13 februari - Resande och kommunikationer Sammanst. av Temamöte Resande och kommunikation
Tisdag 19 februari - Rörelse och aktiviteter Sammanst. av Temamöte Fritid och Aktiviteter

Måndag 11 mars - Service
Kommunens Roger Ylinenpää medverkar i mötet

 

 


Uppdaterad 22 Februari, 2019