Bygdeutvecklingsplan för Ersnäs-bygden

OBS. Sidan uppdateras efterhand.

Här finns några tidigare byaprojekt:

Ersnäsbornas förslag på vad Byaföreningen ska arbeta för, insamlade på Ersnäsdagen 2007. Där är pkt 9 numera rejält åtgärdad!

Besöksadress Ersnäs och Byautvecklingsplan 2011

Medborgarförslag om utredning om vatten och
avlopp till Sörbyarna - 2017

 

Bygdeutvecklingsplaner i Sörbyarna Luleå Kommun

Startbeslutet har tagits av Jordbruksverket för projektet Bygdeutvecklingsplaner i Sörbyarna Luleå kommun.

Projektet startade 1 september 2018 och beräknas vara slutredovisat till maj 2019 (som ev. senareläggs ca. två månader).

Syftet med projektet är att utveckla Sörbyarna till en framgångsrik landsbygd med inflyttning, skola och företagande där de boende, jämställt, har tillgång till den service som behövs för ett bra liv för alla i hela bygden.

Målet med projektet är att ta fram 6 bygdeplaner (grundplaner) och 1 sammantagen jämställd utvecklingsplan för Sörbyarna i Luleå kommun.

Vill du veta mer? Kontakta projektledare Lars Bergström via mail lars.bergstrom@helasverige.se eller ring 073-038 23 11

 

Beskrivning av Bygdeprojektet i vår bygd.

(Texten från Ersnäsbladet nr 101 den 8 februari)

I Ersnäs med närliggande byar jobbar vi just nu med att ta fram en bygdeplan för bygden (Ersnäs, Mörön & Sörfjärdsbyarna). Hela Sverige Ska Leva håller i projektet där bygdepla- nerna tas fram och detta görs just nu i alla sörbyar på uppdrag av Luleå kommun.

Bygdeplanen ska göra två saker:
Den ska vara en hjälp för oss i bygden att dra upp riktningen för var vi vill, hur utvecklingen ska gå, vad vi planerar att göra och hur detta kan finansieras.

Den ska också vara ett verktyg för att kommunen ska kunna prioritera verksamhet som får bygdens visioner att bli verklighet. Ett planeringsunderlag helt enkelt.

Hittills har vi mest arbetat strategiskt med en så kallad SWOT-analys, där man beskriver bygdens styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Vi har också diskuterat hur vi får engagemang för att delta i arbetet hos boende i bygden.

Det viktigaste i planen är att vi ska komma fram till vad vi vill ska hända och göras i bygden de närmaste 10-15 åren. Hur vill vi att Ersnäs ska se ut år 2030? Vad ska göras, vem ska göra det, hur och när ska det göras och vilken finansiering kan man tänka sig för de olika aktiviteterna.

Har du tankar och funderingar, skriv på Ersnäs bys facebooksida eller skriv e-post till
ersnasbyaforening@gmail.com

All dokumentation från de olika träffarna ligger på Ersnäs by på Facebook.

Hittills har intresset för att delta på mötena varit svagt. Av 1000 boende i bygden har ungefär 1% deltagit på mötet. Männen har varit sparsamt representerade. Den här planen blir ingen plan om vi inte engagerar oss, då blir den ett papper. Här har vi en chans att stå upp mot kommunen och säga vad vi vill ska ske, vad som är viktigt för oss - med vår framtid. Ta chansen! Kom! Skriv! Mejla! Ring! Prata med grannen! Din åsikt är viktig!

Sara Borgström, Byaföreningen

 

Bygdeutvecklingsplanen för Ersnäs-bygden är en del i ovanstående projekt.

Till Ersnässidans Kalender

 

Innan nedanstående träffar genomfördes, hölls ett antal träffar som bl.a. utmynnade i starten av Bygdeutvecklingsplanen.

Genomförda Tematräffar

Alla är välkomna till träffarna. Välj enskilda teman eller alla!

Tema-träffar i Ankaret med start kl. 19.00 Resultetet
Torsdag 17 januari - Mötesplatser Sammanst. av Temamöte Mötesplatser
Tisdag 29 januari - Boende, bostäder och byggande Sammanst. av Temamöte Bostäder
Onsdag 13 februari - Resande och kommunikationer Sammanst. av Temamöte Resande och kommunikation
Tisdag 19 februari - Fritid och aktiviteter Sammanst. av Temamöte Fritid och Aktiviteter

Måndag 11 mars - Service

Sammanst. av Temamöte Service

 

Rådslaget
ett årligt möte mellan byns föreningar som går ut på att samplanera föreningarnas verksamhet under året. Här finns flera punkter som berör "Bygdeprojektet".

Exempel:
Torget - Midsommar, Ersnäsdagen, Nationaldagen, Julgran, Bagarstugan, Torpet
Gläntan: Klubbmästerskap, Hembergsutmaningen
Ankaret: Surströmming, Loppis, Paltmiddag
Övrigt: Majbrasa, Hembergsleden, Ersnäsbladet

Ett exempel på ett rådslagsmöte, den 19 mars 2019. Protokollet Här finns alla övriga protokoll för den intresserade.

 

Övriga planer, sammankomster och resultat

Tisdag 2 april, möte i Ankaret kl. 18.30

Sammanställning med Hela Sverige Ska Leva gällande Bygdeutvecklingsplanen för Sörbyarna. Detta då planen ska vara sammanställd innan slutet av april.

Inget protokoll skrivet.
Textförslag till vår Bygdeplan, enl Temamöte Service (placeras här)  

Torsdag 2 maj, möte i Ankaret kl. 19.00

Vi möts vi för att diskutera det textförslag (se ovan) som dessförinnan distribuerats till deltagarna. Textförslaget läggs också ut på hemsidan (Krister) och på Facebook (Fanny).

Resultatet placeras här

samt skickas till Ylinenpää, Luleå kommun.

Bygdeutvecklingsplanen för Ersnäsbygden som den ser ut efter genomförda möten.

Textförslag - ett par texter ska kompletteras, bland annat om skolan.

Den 15 maj kommer det att lämnas till Hela Sverige Ska Leva för att arbetas in i en plan för alla sörbyar. Den kommer dock ligga som bilaga till denna också, så som den ser ut när vi lämnar ifrån oss den.

Sara Borgström

Bygdeutvecklingsplanen

version 2019-05-05

Bygdeutvecklingsplanen för Ersnäsbygden, slutversion

(Utlagd 2019-08-05 samt återigen 2019-11-15)

 

Bygdeutvecklingsplanen, slutversion

Sammantagen utvecklingsplan för Sörbyarna i Luleå kommun

Planen ska presenteras för politikerna, mera info om detta senare.

Sammantagen utvecklingsplan

2021-05-05

Det finns funderingar på att se över Bygdeutvecklingsplanen, vid behov komplettera och/eller ändra den.

Plats: Utomhus på Torget, kanske en vardagkväll kl.18.00?

 

Diverse länkar som gäller aktuella frågor för vår Bygdeutveckling.

Till Trafikverket - Om Norrbotniabanan här uppe - Besök Hela Sverige ska leva - Besök
  Hela Sverige ska leva - Vårt program för landsbygden - Besök
   

 


Uppdaterad 11 April, 2022