+++++ Anslagstavlan +++++
Uppdaterad
2024-03-31
Vissa "anslag" från Anslagstavlan sparas under menyvalet Gammalt

Teater i vår!Teaterombud

Vill Du se teater?
Boka biljetter med rabatt genom
Ditt teaterombud i byn.

Teaterprogrammet finns på www.norrbottensteatern.se

Teaterombud
Gun Hellström Dahlberg

E-post: talgun@icloud.com

 

Vill du boka vårt
"byahus" Ankaret?

Läs på Ankaretgruppens sida

(Ordinarie länk från förstasidan)

På Torget sköter Byaföreningen driften av Ställplatser för husvagn/husbil.

Antal platser: 2 st med elektricitet
Säsong: Maj - September
Pris: 150 SEK/dygn eller 15 Euro/dygn inklusive dusch/toalett
Övrigt: Grillplats och boulebana

Kontakter: Hans Sundén, 070-313 12 64,
Elaine Blomqvist, 076-645 12 01

Hitta hit: Avfart E4 vid trafikplats Ersnäs. Åk 250 m från E4 efter Ersnäsvägen till
Ersnäsvägen 24.
Koordinater: 65.52920000, 21.79490000
Koordinater: 65 31´45.12"N, 21 47´41.64"E

www.husbil.se hittar du information om Sveriges ställplatser och
där finns naturligtvis våra platser med.

 

 

Bagarstugan
öppen för bakning

från 15 maj i år, 2024.

Medlem: Dagtid till kl. 17.00 - priset 100 kr
Kvällstid från kl. 17.00 - priset 60 kr
Icke medlem: Dagtid till kl. 17.00 - priset 150 kr
Kvällstid från kl. 17.00 - priset 100 kr

Ring för info och bokning på
076-645 12 01

Elaine Blomqvist, Byaföreningen

Bakugnen

Byaföreningens Bagarstuga hittar du på Torget!

<<<< Läs Ersnäsbladet nu, här på sidan >>>>

 

 

Vill Du ha med något i Ersnäsbladet så
kontakta Krister Öhman, Ingegerd Skoglind Öhman, Carin Sundén eller Elaine Blomqvist i god tid innan.

Datum för de fyra manusstoppen under
året finns inskrivna
i Redaktionsrutan på sidan 3 i Ersnäsbladet.

 

Du kan hyra Torpet!

200 kr för en dag.

Torpet finns på Torget.
För bokning och vidare
information, kontakta

Hans Sundén, Zackes väg 1,
0920-312 64 eller 070-313 12 64

Byaföreningen

 

Årets Ersnäsare 2023

Hans Sundén och Pär Isaksson blev utsedda av juryn till Årets Ersnäsare
på Ersnäsdagen den 8 juli på Torget i Ersnäs.

Juryns motivering:

”För lång och trogen tjänst med omsorgsfull skötsel och underhåll av Torpet, Gläntan
och hockey-planen. Detta skapar möjligheter för samvaro, idrott och rekreation,
vilket är till stor glädje för alla byns invånare - ung såväl som gammal - året om.”

 

 

Årets Ersnäsare 2022

 

Under strålande sol och blå himmel, vid en välbesökt Ersnäsdag, fick Lars Gustavsson ta emot utmärkelsen ”Årets Ersnäsare 2022”.

Nomineringen löd:
”Med ett brinnande engagemang och mångårigt arbete för Ersnäs IF är eldsjälen Lars en viktig del av laget och dess utmaningar och framgångar, i den gemenskap idrotten skapar.”

Vi önskar Lars fortsatt lycka till med arbetet för Ersnäs IF!

Vinnarna på medlemskapet i föreningarna i Ersnäs 2021

Byaföreningen, Idrottsföreningen och Hembygdsföreningen har sedan 13 år en överenskommelse om att samordna medlemskap och årsavgift. Medlemskapet medför ekonomiska fördelar för de betalande.

På Ersnäsdagen i juli utlottas nio fina priser bland namnen i medlemsmatrikeln.
Här finns årets vinnare:

Magnus Hedberg/Maria Öberg, Axel Mårdsväg 34
Mika Jokimäki/Lilian Nilsson, Ostibyvägen 18
Ronny Leijon, Tranmyrvägen 5
Joel Lundmark/Annie Lundmark, Ersnäsvägen 215
Ulf o Caisa Olsson, Tranuträsk
Emil Melin/Karolina Svärd, Svartskatavägen 378
Folke Öhman, Tranmyrvägen 7
Ingegärd Jonsson, Bäcktorpsvägen 326
Helge Sjöström, Ersnäsvägen 98

Erhåller ett presentkort från Hemmagastronomi, Luleå, på 350 kr.

 

Ersnäs IF:s medlemslotteri 2021-06-25

Här finns vinnarna

 

Årets Ersnäsare 2020

är Anneli Lyckestig och Thomas Jonsson. De korades vid en träff på Ralph Lundstengården lördag 5 september av Karolina Svärd. Hon är sammankallande i juryn som består av henne, Ros-Mari Bäckström och Karl Gustaf Pettersson.

Juryns motivering:

Anneli och Thomas har genom sitt stora engagemang för att rädda sörbyaskolorna
haft stor betydelse för att engagera bybor för att stoppa planerna på skolnedläggningarna.

Därigenom har de lyft fram landsbygden som en viktig och levande del av kommunen,
och på ett avgörande sätt bidragit till att de politiska besluten skjutits på framtid och
att folkomröstningen blev verklighet.

 


Vinnarna på medlemskapet i föreningarna i Ersnäs 2020


Alla som har betalt medlemskap i Ersnäs föreningar deltar i utlottningen av nio
stycken presentkort på Hemma Gastronomi.

Vinnarna
-------------
Johan Casselgren
Magnus Öberg/Lundström
Roger Norberg/Sundén
Klas Åbro
Sune Öhlund
Folke Öman
Gunilla Dahlbom
Iris Elenius
Lars Gustafsson

-------------

Vill du snickra i höst eller vinter...

Läs om Älgholk!

 

Medborgarförslag om utredning om vatten och avlopp till Sörbyarna

Här finns medborgarförslaget om Alternativ utredning om vatten/avlopp i sörbyarna
som diarieförts av kommunen 6/2 2017.

Läs medborgarförslaget.

Beskrivning av ärendet
Förslagsställarna representerar byaföreningar i Sörbyarna och föreslår att en alternativ VA-utredning görs for att undersöka hur många fler hushåll i Sörbyarna som kan ansluta sig till det kommunala Va-nätet med hjälp av reclinade rör, vattentorn och dammar.
De idéer som föreslås i medborgarförslaget ligger i linje med de beslutade investeringar som har genomförts/genomfors i Sörbyarna sedan 2012-2019.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-27 § 35 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen for beredning. Kommunstyrelsen har sedan remitterat förslaget till stadsbyggnadsnämnden.
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden rekommendera kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget, med anledning av att utredning redan genomförts.
Arbetsutskottet föreslår bifall till förvaltningens förslag.


Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget om alternativ VA-utredning for Sörbyarna, med anledning av att utredning redan genomförts.
//  Elaine Blomqvist

Årets Ersnäsare 2019

Leif Lundström fick titeln med nomineringen: ”För den idoga och detaljerade
dokumentation och förmedling kring byns historia och dess invånare han gjort
och gör. Vilket kommit till uttryck i ett antal inslag i Ersnäsbladet men även i
andra sammanhang”.

Sammanfattningsvis kan sägas, att i en tid som är föränderlig snabbare än vi kan
förstå är det viktigt att också blicka bakåt för att inte glömma vår historia.

För den som vill ta del av Leifs fina arbete rekommenderas denna länk: www.ersnas.se
och välj där Historia i menyn till vänster, samt i detta nr av Ersnäsbladet, sidan 6.

Karolina Svärd, medlem i juryn.

Årets Ersnäsare 2018

På Ersnäsdagen 2018-07-07 hände bl.a. följande:

Juryn som utser Årets Ersnäsare, bestående av Karl-Gustaf Pettersson, Karolina Svärd
och Rose-Mari Bäckström, har valt Ersnäs skola till Årets Ersnäsare.

Juryns motivering är:

Genom att samverka med Ersnäs föreningar på ett fantastiskt sätt har
Ersnässkolan utvecklat verksamheten för barnens bästa med fokus på natur,
rörelse och samarbete. Detta helhetsgrepp har också bidragit till att
utveckla byn med ett ömsesidigt utbyte och glädje för alla parter.

 

På bilden ser vi, från vänster, juryn samt pedagogerna Ann-Louise Isaksson Aspenfjäll
och Victoria Bäckström som för skolans räkning mottog utmärkelsen.

 

Årets Ersnäsare 2017

Juryn, bestående av Rose-Mari Bäckström, Karolina Svärd och Karl-Gustaf Pettersson, har utsett Daniel Marklund till årets ersnäsare. Daniel var förhindrad att hämta sin utnämning, så hans far Tord Marklund representerade honom vid offentliggörandet på Ersnäsdagen 2017-07-08.

Så här lyder juryns motiviering:

Utmärkelsen Årets Ersnäsare 2017

tilldelas

Daniel Marklund

 som med sitt målmedvetna arbete året runt visat att plogen segrar över slyn och genom detta bevarar Ersnäs som en aktiv jordbruksbygd med öppna landskap och betande djur.

 Ersnäs den 8 juli 2017

På bilden ser vi Rose-Mari Bäckström, Tord Marklund, Karolina Svärd och Karl-Gustaf Pettersson
och här nedanför ser vi Daniel Marklund, mitt i sitt arbete

 

Upprustning av Hembergsleden

Under sommaren 2017 kommer Hembergsleden att rustas upp.

- En ny Hembergsledsguide är tryckt, den är gratis.
- Två nya punkter på leden, därav en omnumrering.
- Fler spångar över blöta avsnitt, transport
av plankorna ut på leden pågår.
- Hemsidan som beskriver leden uppdateras
sedan någon dag tillbaka.

Är Du intresserad av ideellt jobb med trevliga kamrater?
Tag då kontakt med Bo Axhammar 0920-31104, så blir du med i gänget.

Mera om Hembergsleden

Årets Ersnäsare 2016

Vem som blev Årets Ersnäsare 2016 uppdagades 9 juli på Ersnäsdagen!

Mats Gustavsson, Jonas Persson, Björn Samuelsson, Karolina Svärd samt Emil Welin mottog utmärkelsen för sitt engagemang för skidungdomarna, elljusspåret, Sommarorienteringen i byns omgivningar och Hembergsutmaningen.

Den officiella motiveringen för de fem:

Utmärkelsen Årets Ersnäsare 2016 tilldelas

Mats Gustavsson, Jonas Persson, Björn Samuelsson, Karolina Svärd samt Emil Welin

för sitt hängivna engagemang på idrottens område både vad gäller sommar- som vinterverksamheter vilket stimulerar bybor i olika åldrar till aktiviteter med Hemberget som bas.

Ersnäs den 9 juli 2016

Rose-Marie Bäckström, Karl-Gustav Pettersson och Sven Persson

Så har vi fått oss en Rondellhund i Ersnäs! Stiligt!
Fotograferad 2016-06-28

Den blev senare uppiffad med några tillbehör.
Och så försvann den från sin plats ungefär 12 augusti 2017.

Men på västra sidan om E 4 har vi två stycken rondellhundar - mor och valp.


Efterlysning!

Innan Maravägen byggdes gjordes en utredning om en ”maraväg” som skulle utgå från Kammen. Tyvärr har denna utredning kommit på villovägar. Är det någon som vet var den finns så skulle det vara bra att få tillbaka den till Byakistan.

Är det någon som har läst den och kan återge något av innehållet?

Vänligen hör av er till Leif Lundström,
0920/31146 eller 070/31146 77.

 

Ulf Omnells

Sommarhistoria

från 2015


Årets Ersnäsare 2015

Kristina Holmberg på Ralph Lundstengården fick
utmärkelsen Årets Ersnäsare på Ersnäsdagen.

Se motiveringen

 

Årtiondets Ersnäsare 2005 - 2015

Sven Persson fick utmärkelsen Årtiondets Ersnäsare
på Ersnäsdagen. På bilden berättar Bo Axhammar om det
nyinstiftade priset! Det var en engångsutdelning som
möjligen upprepas år 2025!

Se motiveringen

 

Ersnäsdagen 4 juli.

The Hot Spot underhöll besökarna på Ersnäsdagen

Småmulen Ersnäsdag den 4 juli 2015

Och på Ralph Lundstengården gratulerade
Ralph Lundsten Årets Ersnäsare!

Årets Ersnäsare 2014

Den åttonde Årets Ersnäsare blev Gunnel Westerberg ”för att under många år med hängivenhet och på ideell grund medverkat till att göra Ersnäs till en aktiv plats att leva på”.

Så löd juryns motivering.

Att göra vår by till en plats full av liv kräver olika typer av insatser och kunnande. Det behövs både galjonsfigurer och folk som mer jobbar ute i kulisserna. Årets utmärkelse har gått till en person som under många år mycket ofta funnits på plats i den ena eller andra rollen.

 

Ersnäs - Årets By 2014 i Luleå kommun!

Här kan Du läsa vår ansökan till Årets By!

De här byarna "hann före"!

Vi hade också nedanstående "utmärkelse" 2007!

Som synes så togs denna bild 2007, huset i bakgrunden
ägs av Olle och Else Olsson, och vi är Årets By!

Några glada skojare hade förmodligen lånat skylten
av "någon annan by", så den försvann efter någon dag.
Men nu kanske årets skylt (version 2014) får sitta kvar!

 

 
På Ersnäsdagen 2013-07-06 utsågs tre män till Årets Ersnäsare:

Från vänster: Tore Dahlberg, Bertil Marklund och Folke Larsson.
Rose-Marie Bäckström, längst till höger, läser motiveringen till priset
för de tre utnämnda samt jurymedlemmen Karl-Gustav Pettersson.
Juryns ordförande, Sven Persson, är inte med på bilden.

Årets Ersnäsare 2013 i närbild - Foto Bo Axhammar

De tre fick var sitt bevis på utmärkelsen i form av en tavla dedikerad
till dem - på bilden Tores tavla.

 

NationALådagen

  Vi är några stycken som i största anspråklöshet firar Alån på Nationalälvarnas dag, som är den tredje lördagen i augusti.

Om du vill vara med eller veta mer kan du "gilla" Alåns vänner på Facebook.

Eller ring/smsa 070-3777295.

Lotta LauritzEfterlysning!

Vem vet något?

Om någon har något att berätta om detta foto så ta kontakt med
Leif Lundström i Ersnäs.

Telefon 0920-311 46

 

Byaföreningen har placerat ett nytt utedass vid Gläntan/Skidstadion.
Sommarjobbarna målade det sommaren 2008.


Khonungslige höghet af Guds nåde Oscar II hafver för afsikt att afsluta den sammes eriksghata å ensligt behlägna glänthan, Eriksnäset, Norrland. Ömsom thapper, ömsom munther, som oftast tyngd af plikter, allt hafver han tålt, ty han han aller städes varit viss om att slutligt ro ernå å afträdet ägnat Konungsligheter.

Var med i Ersnäs Byaförening

Skolan är ombyggd, bredbandet är i drift sedan mera än 10 år och Torget rustas, nu senast med en WC. Och vid jultiden en julgran.

Vi tycker själva att det är "drag" i föreningen, vi har mycket på gång!

Att vara medlem i Byaföreningen innebär att Du stöder utvecklingen i byn. Med många medlemmar får vi en stark förening som med auktoritet kan göra vår röst hörd.

Läs mera om Ersnäs byaförening

 

Återvinningsstationen i Ersnäs

De flesta bybor hoppas på att nedskräpningen vid återvinningsstationen inte tar fart igen.

Se Bilder från Ersnäs ÅVC

Kommunens Sorteringsguide för återvinning

 

Cyber-fakta

Ersnäs kan tyckas vara en ur
geografisk synpunkt perifer
ort i "civilisationens" utkant
men i informations-samhället
så rör vi oss i centrum.

Sagt av Bo Axhammar
efter installationen av "vårt" fibernät i byn.

 

 

I trafiken

Bättre feg i tio sekunder
än död i hela sitt liv

Öppen för ALLA i byn!
Texter till

Uppdaterad 31 Mars, 2024