Kalender

Passerade delar av Kalendern flyttas till sidan Gammalt, längst ner. Där kan Forskaren hitta historien.

Januari 2018
Måndag 15 Manusstopp för Ersnäsbladet.
Måndag 15

Hur blir det med vår byalokal Ankaret?

Kl. 18.30 kan du komma till Ankaret, där är också inbjudna från kommunen som informerar och svarar på våra funderingar runt det nya avtalet för Ankaret.

Fr.o.m. den 1/1 2018 ska det nya avtalet gälla.

Kommunen vill att någon förening tar över ansvaret, om inte blir det kommunen som tar ansvaret för uthyrningen, och vem vet kanske någon utifrån vill hyra för någon egen verksamhet, ja då är vi utan samlingslokal.

Så gott folk kom den 15 januari och påverka. VÄLKOMNA.

Ersnäs Byaförening

Fredag 26 Utdelning av Ersnäsbladet.
Februari 2018
Söndag 11

Draghundstävling vid Skidstadion (Gläntan) mellan kl. 10-12. Fikaförsäljning.
Ersnäs IF

Söndag 18

Köttsoppsmiddag i Ankaret kl. 16.00. Läs flygbladet.
Ersnäs IF

Tisdag 20

Ersnäs samfällighetsförenings Årsmöte.
Kl. 19.00 på Ralph Lundstengården.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Utlottning av älgkött som skänkts av jaktklubben. Föreningen bjuder på semlor och kaffe. Varmt välkomna!

Tisdag 20 Hembygdsföreningens Årsmöte. Skolans matsal. Föreningen bjuder på fika. Välkomna!
Onsdag 21 ANEA årsmöte kl. 19.00 i Ankaret. Vi bjuder på fika till gamla och nya medlemmar.
Välkomna!
Måndag 26 Maravägens samfällighet håller Årmöte kl. 19.00 i Ankaret.
Onsdag 28

Byaföreningens Årsmöte
Kl.19.00 i Ankaret. Byaföreningen bjuder på fika. Alla välkomna!

Mars 2018
Lördag 3 Draghundstävling vid Skidstadion (Gläntan) mellan kl. 10-12. Fikaförsäljning.
Ersnäs IF
Söndag 4 Klubbmästerskap på skidor vid Skidstadion (Gläntan). Korvgrillning och fika.
Anmälan från kl. 11.00 och första start kl. 12.00. Ersnäs IF
Onsdag 7 Ersnäs Idrottsförenings Årsmöte
Kl. 19.00 i Ankaret. EIF bjuder på fika. Alla medlemmar välkomna.
Lördag 10 Nederlulaåstafetten i Antnäs, start kl. 10.00 och Ministafetten, start 11.00
Läs mera här
Söndag 11 Kommunmästerskap för barn och ungdomar på Skidstadion (Gläntan) i Ersnäs.
Ersnäs IF
April 2018
Tisdag 24 Paltmiddag i Ankaret kl. 18.00. Lotterier. Alla välkomna!
Anmälan för deltagande till xx senast x/x
Hembygdsföreningen
Måndag 30 Majbrasa vid miljöstationen, E 4-korsningen. Lotterier. EIF bjuder på grillkorv.
   

Du som känner till något som passar till denna sida, kontakta


Uppdaterad 5 February, 2018