Kalender

Passerade delar av Kalendern flyttas till sidan Gammalt, längst ner där på sidan.
Där kan forskare hitta historien.

Februari 2021

Förändringar i föreningarnas Årsmötesplaner:

ANEA: Nästa årsmöte sker februari 2022.
Ersnäs Samfällighetsförening: Flyttat till juni 2021.
EIF: Flyttat till 10 mars 2021.
Maravägens samfällighet: Årets årsstämma inställd till 2022.
Ersnäs Hembygdsförening: Framflyttat till juni 2021.
Ersnäs byaförening: Framflyttat till juni 2021.

Fredag 5

Utdelning av Ersnäsbladet
   
Mars 2021

Onsdag 10

EIF årsmöte 10 mars kl. 19.30.

En bedömning av pandemiläget görs dagarna för mötet!

   
Söndag 28 Sommartid börjar
April 2021

Fredag 30

Valborgsmässoafton firas på Torget?
   
Maj 2021

Söndag 2

Vårfågelskådning från Svartskatatornet

Kl. 07.00 - 10.00

Välkommen till det nyrustade Svartskatatornet!
Tornet ligger vid vägen mellan Ersnäs och Mörön 3 km från E4-korsningen i Ersnäs. Skylt och spångad stig från P-plats vid vägen. P.g.a. Covid -19 sker ingen samåkning utan var och en tar sig på egen hand till tornet. Tornet kommer att vara bemannat mellan kl. 07.00-10.00 med personal från Norrbottens Ornitologiska Förening som kan ge svar på vilka fåglar som vi ser. Tubkikare kommer att finnas tillgängliga.

Välkomna till en fågelmorgon med massor av tranor, svanar och gäss! Ta med fika!

Kontaktperson: Tord Gustafsson 070-516 65 65

Norrbottens Ornitologiska förening

Måndag 10

Manusdag för Ersnäsbladet

Fredag 21


Utdelning av Ersnäsbladet
Juni 2021
  Städkväll på Torget brukar genomföras i början på juni

Söndag 6

Nationaldagen (Firas kanske på Torget?)
   

Fredag 25

Midsommarafton (Firas kanske på Torget?)
Juli 2021
   
  Ersnäsdagen brukar firas i början på Juli
   

 


Uppdaterad 22 Februari, 2021