Om Bredbandet i Ersnäs

 

Bredbandshistorik

Bredbandsgruppen

Felanmälan


Till vår nätleverantör:

Länk till Luleå Energi AB:s LuNet


Till stadsnätet och dess Tjänsteleverantörer (Internetleverantörer)


Luleå Energis avtal och övriga dokument som gäller för optofiberanslutning till fastigheterna i Ersnäs kan hämtas och läsas här:

Förklaring till avtalsdokument

Installation villa byar

Upplåtelseavtal mark

Villkor installation av fiberoptisk kabel

Erbjudande villa

Avtal privatfastighet

Allmänna avtalsvillkor kapacitet


Ersnäs kan tyckas vara en ur geografisk synpunkt perifer ort i civilisationens utkant men i informations-samhället så rör vi oss i centrum.

Sagt av Bo Axhammar


 

Vilket IP-nummer är du tilldelad just nu? Kolla här: www.whatismyip.com

Två möjligheter att ansluta sig till Luleå stadsnät via Bredband!

OBS! Du som vill bli ansluten till optofibernätet eller ADSL tar kontakt med Luleå Energi (nätägaren) så erbjuds du av dem att skriva kontrakt med de Internetleverantörer som agerar i Luleå stadsnät, både vad gäller bredband och ADSL. Se nedan.

1. Via ADSL-anslutning

Luleå Energi erbjuder ADSL-anslutning för de som bor utanför optofiber-nätets utbredning. Naturligtvis kan även boende "innanför" optofibernätet ansluta sig till ADSL.

Anmälan till ADSL-anslutning

Anmälan för ADSL ska fortsättningsvis göras via Lunet:s hemsida,
Där laddar du hem avtalet som fylls i och skickas till Lunet.

Den ADSL-lösning som avses är inte Telias utan det är Luleå Energi som tillhandahåller tekniken och så erbjuds du av dem att skriva kontrakt med de Internetleverantörer som agerar i Luleå stadsnät.

Bredbandsgruppen är ju naturligtvis intresserade av vilka som anmäler sig för ADSL,
så E-posta till bo.axhammar(£)arcticview.se eller ring tel 311 04 och berätta att Du "är med i gänget".

2. Via anslutning till OPTOFIBERNÄTET

Naturligtvis finns möjlighet att ansluta sig till optofibernätet för de som bor i dess utsträckning. Luleå Energi har ett "stående" erbjudande och priserna är desamma som tidigare, alltså 10 000 kr för driftsatt optofiberanslutning och 7 000 kr för "svart" fiber.

Anslutning till optofibernätet är det självklara alternativet om du har möjlighet! Vi rapporterar också optofiber-läget här allteftersom nya fakta tillkommer.

Anmälan till anslutning till optofibernätet

För anmälan tar Du direkt kontakt med LuNet, Jörgen Furberg, 0920-264485. Du anmäler dig lämpligast under våren så sker planering och inkopplingen under hösten.

Vi inom Bredbandsgruppen är ju naturligtvis intresserade av vilka som anmält sig
för bredband via optofiber, så E-posta gärna också till
bo.axhammar(£)arcticview.se eller ring tel 311 04 och berätta att Du "kommer med i gänget".


IP-telefoni - Bredbandstelefoni

Några av Stadsnätets Internetleverantörerna erbjuder bredbandstelefoni till bredbandskunder, oavsett vilken Internetleverantör du har. Inga eller låga fasta avgifter (Telia 1500 kr/år).

ADSL-hushåll kan ej erhålla tjänsten IP-telefoni.


Uppkoppling

När man har anslutit konvertern till 220 V så tänds lampan 1 på konvertern. Se bilden.

Därefter ansluter du nätverkskabeln från datorn till det högra uttaget (märkt T) under konvertern.

Lampa 1 lyser kontinuerligt och lamporna 2 och 3 likaså.

(Lyser inte lampa 3 kan du ha fel på nätverkskabeln eller nätverkskortet eller så fattas "någon bit" i Windows, t.ex. drivrutin till nätverkskortet eller någon inställning.)

Då är du uppkopplad mot stadsnätet och kan logga in med det användarnamn och lösenord du fått från din Internet-leverantör.

Apropå optofiberns kapacitet:

Forskare vid Stanford Linear Accerelator Center använde fiberoptiska kablar för att överföra 6,7 Gigabyte data över en sträcka på 4 250 mil på mindre än en minut.

Med en sådan bredbandsuppkoppling kan man alltså överföra ca tre hela DVD-filmer på två minuter eller en full CD på 2,3 sekunder.

Optofibern klarar allt, flaskhalsen är ändutrustningen som skickar iväg och i andra änden läser av ljuspulserna.

Ändutrustningen kommer att utvecklas under många år, bli mycket snabbare, och därmed utnyttja optofibern effektivare.

Ett exempel till på optofiberns kapacitet:

En enda optisk fiber, tunn som ett hårstrå, kan idag överföra bortåt 3200 miljarder bitar per sekund, motsvarande mer än 5 miljoner samtidiga ADSL-anslutningar.


Uppdaterad 30 November, 2015