Bredbandshistorik i Ersnäs

2005-10-12 På byamötet meddelades att bredbandsgruppen läggs i malpåse.
2004- hösten ADSL-nätet tas i drift
2004-05-28

Vi har nu 9 st fastigheter som är anmälda för ADSL.

Två fastigheter har meddelat intresse för att ansluta sig till optofibernätet. Vi lyckades tydligen med konststycket att hitta nästan alla intresserade redan i första omgången.

2004-05-03

Prisbilden klar för ADSL-inkopplingen:

Anslutningsavgift: 1300-1600kr
(1100kr till LEAB och 200-500kr till Internetleverantör)

Månadskostnad: 375kr per månad
(225kr till LEAB och 150kr till Internetleverantör)

Hastighet: <2Mbit/s till dator och <0,4Mbit/s från dator

Modem köper kund själv, vi kommer att rekomendera ett antal som är anpassade för vår utrustning.

Vad gäller uppsamlingsheat för fiber så räknar vi med att göra ett sådant i höst, om det finns några intresserade. Priserna som gäller är som tidigare.

2004-03-09 Luleå Energi meddelar att om allt går enligt planerna, kommer Ersnäs att få ADSL inkopplat c:a juli-september 2004. Hugade spekulanter anmäler sitt intresse till Bo Axhammar.
2004-02-?? Skellefteå Kraft tillkommer som Internetleverantör i Luleå stadsnät. Välkommen!
2003-12-06

Invigningen av Ersnäs bredbandsnät

(Ersnäs-TT) Lördag den 6 december invigdes Ersnäs bredbandsnät. Ett 80-tal personer gästade invigningen som öppnades av Caisa Olsson, ordförande i byaföreningen.

Jöran Gärtner, ansvarig för bredbandsutbyggnaden på landsbygden, beskrev pedagogiskt anläggandet av bredbandsnätet med hjälp av en miniatyrgran av fiber. Undan för undan sattes granen ihop för att slutligen illustrera driftsättningen av nätet när granen ljussattes. John Oskarsson, VD för Luleå Energi, berättade om satsningen på bredband och hur det hela en gång började med fiberdragning till stadshuset i Luleå.

Avslutningsvis så var det dags för invigningen när Karl Petersen, till vardags kommunalråd i Luleå, berättade om sin första kontakt med den moderna tekniken på 50-talet när han vid ett tillfälle tjuvringde och en röst i andra ändan sa – Polisen i Trelleborg.

Med en koppling till svunna tider så läste han valda delar av David Thörnqvist från Morjärv som beskrev livet i en skoghuggarkoja.

För att visualisera invigningen startade Karl Petersen ett datorprogram som ritade upp två trådar som närmade sig varandra för att smälta ihop. Därefter tonade Ersnäs egen hemsida fram.

Invigningen avslutades med utlottning av presentkort, skänkta av byaföreningen och nätverkskort som skänkts till lotteriet. Därefter bjöd byaföreningen på fika i matsalen.

C:a 15 fastigheter är inte anslutna vid invigningen.

2003-11-18

Välbesökt informationsmöte

Närmare hundra personer deltog på informationsmötet torsdagen 13 november 2003 i Ankaret i Ersnäs. Internetleverantörerna Tele2 och Bahnhof tillsammans med Luleå Energi informerade om de tjänster som var aktuella i stadsnätet. Den efterföljande diskussionen tog upp frågor kring kostnader och vilka hastigheter man kunde förvänta sig i bredbandsnätet.

Både Tele2 och Bahnhof bjöd på anslutningsavgiften i samband med nytecknandet av abonnemang med respektive operatör. Bahnhof erbjöd även sina nya kunder en trådlös mus och ett simulatorspel. Operatörernas erbjudande gäller till och med den 20 november 2003.

Bahnhof erbjuder följande alternativ inklusive nätavgift(lunet)

Startavgift 187,50 kr
0,5 Mb/s 325 kr/månad
2,0 Mb/s 362 kr/månad
10 Mb/s 407 kr/månad

Tele2 erbjuder följande alternativ inklusive nätavgift(lunet)

Startavgift 495 kr
10 Mb/s 407 kr/månad


För samtliga bredbandsalternativ gäller upp till angiven hastighet. I tjänsterna ingår även e-postadresser och utrymme för egna hemsidor.

De som ej tecknade sig på mötet har möjlighet att lämna in sina kontrakt senast torsdag den 20 november. Kontrakten skall lämnas till Bo Axhammar Ersnäsvägen 45, där kan även kontraktsblanketterna hämtas.

2003-07-28

Grävningarna har startat

2003-07-15

Fler avtal droppar in
Nu har 114 bybor skrivit bredbandsavtal med Luleå Energi AB.

2003-06-26 Möte med Luleå Energi
Luleå Energi preciserade vilka fastigheter som skulle kunna "komma åt" fibernätet om dessa grävde själva till närmaste inkopplad. Detta innebär att ca 18 fastigheter till kommer med. 104 skrivna avtal nu.
2003-06-24

Fler i Bredbandsgruppen
Gruppen utökas för att lättare kunna sprida information.

2003-06-13

102 skrivna avtal
Bredbandsgruppen lämnade in andra omgången med avtal. Nu är vi uppe i totalt 102 avtal. Strålande!

2003-06-06

72 skrivna avtal
Bredbandsgruppen lämnar in avtalen för bredband, 72 st. Samtidigt får vi rätt på att hela Svedjan och nästan hela Ersnäsvägen samt några fastigheter till också erbjuds bredband.

2003-06-03 Stormöte i Ersnäs
Projektledaren Jöran Gärtner och Luleå Energi:s Tomas Sundström informerar om vårt bredbandsprojekt och byborna skriver på avtalet.
2003-06-02

Kommunbeslut
Luleå kommun klubbade beslutet att Bensbyn och Ersnäs ska få bredbands-anslutning till stadsnätet i sommar.

Följande står att läsa i beslutet: I tätorten Ersnäs är intresset för fiberalternativet mycket högt, medan i Bensbyn är det fortfarande tveksamt om kravet på anslutningsgrad (25% av byns hushåll) kan uppfyllas.

2003-05-26

AU-möte
Kommunens arbetsutskott godkänner Jöran Gärtners förslag till sommaren bredbandsutveckling i Luleåbyarna. Däribland att Ersnäs "får sitt" i år. I och med detta går ärendet vidare till kommunbeslut.

2002-12-13 Besked av Gärtner via mail att Ersnäs får sin utbyggnad till sommaren.
2002-12-01 Från Bredbandssidan: Allt pekar nu på att vi kan erhålla bredband via fiber under våren/ sommaren 2003. För att Ersnäs skall bli vald i nästa utbyggnadsetapp måste vi få in 50-60 skarpa anmälningar för bredband via fiber till en kostnad av 10 000 kr/st. Denna kostnad är c:a 15% av den verkliga kostnaden eftersom vi nu kan erhålla en rabatt på 85 %!!
2002-11-21 Under ett möte med Kommunen fick vi rätt på att en fortsättning på pilotprojektet inte är självklart. Spännande!
2002-08-21 Svar från Telia på förfrågan 04-13: Vår ansökan om ADSL till Ersnäs är fortfarande under behandling hos Skanova och ett klart besked kan de inte ge förrän under nästa år. (Telia har fortfarande inte svarat 2004-01-13.)
2002-04-13 Det känns hopplöst, ett år har gått, ingenting händer! En förfrågan skickas till Telia om de kan/vill bygga ut telefonväxeln i Ersnäs för ADSL. Anmälningarna droppar in, sakta men säkert.
2001-04-03 Första bredbandsanmälan kommer in via Bredbandssidan.
2001-03-28

Vi får rätt på att Ersnäs ligger rangordnad på 11:e plats för utbyggnad! Och vi räknar med en utbyggnadstakt på 2 till 3 byar/år under två år! Nu blir det fart på Bredbandsgruppen! Vi måste avancera i listan för att få komma ifråga!

2001-02-11 Mail från Jörgen: Nu har jag fixat igång en hemsida för Ersnäs Bredband och startat ett bredbandsforum.
2000- hösten Bredbandsgruppen skapades inom Ersnäs Byaförening.

Uppdaterad 31 Augusti, 2021