Om Ersnäs

Allmänt

Ersnäs delas ungefär på mitten av E4:an, i en västlig och en östlig del. Huvuddelen av byborna bor på östra sidan, där också byakärnan finns. Bebyggelsen har en tydlig lantlig prägel och består av både äldre jordbruksfastigheter och äldre och nyare villabebyggelse.

Byn är en gammal jordbruksbygd med åkrar på båda sidor om den långsträckta byakärnan. Två undantag finns: byns sydöstra del där skogen tar över mot Hemberget (vid Svedjan), vid sydligaste delen av Ersnäsvägen samt byns sydvästra del (vid Ersnäskammen) där skogen också tar över.

Höga punkter – sikt

Landskapet är flackt, med en liten höjning i sydost mot Hemberget, samt en liten höjning i centrala byn öster om E4:an. Väster om E4:an är också högsta punkten i söder, vid Ersnäskammen. Där finns också skog. Hela Ersnäs ’lutar litet’ mot norr, mot Aleån. De högre punkterna ’i landskapet’ består därför av byggnader.

Sikten är tämligen fri, endast enstaka träddungar förekommer. Dock är byaområdet något kuperat enligt ovan.

Kommunala inrättningar

• låg- och mellanstadieskola på Ersnäsvägen 49 (Ersnäs 32:1)
• daghem på Tranmyrvägen 20 (Ersnäs 4:23)
• den gemensamma byalokalen Ankaret finns i skolan i källarplanet, med ingång via skolporten men även från norr "direkt in".

Hyreshus

I östra delen av byn, söderut efter Ersnäsvägen, c:a 200 meter söder om byakärnan finns två hyreshus med totalt 20 lägenheter och adressen är Ersnäsvägen 128. Husen ägs av Leif Müller fastigheter AB.

Folkmängd i Ersnäs - Luleå kommuns statistik

Här finns statistiken för 2017

Mjuka värden

I Ersnäs finns en del ’mjuka värden’ som inte är lika lätt att ’ta på’ men som gör Ersnäs till en levande by. Däribland finns Ersnäs amatörteater som med sin nyårsrevy varje år lockar 2 500 besökare och som då samarbetar med andra föreningar och företag i byn. Amatör-teaterföreningen har blivit en viktig kulturbärare inte bara för byn utan även för andra delar av vårt län. Spelplats kan vara Kulturens Hus i Luleå eller Ankaret i Ersnäs.

En fin Ersnäspresentation finns här: Läs ansökan till Årets by 2014.

Några projekt under åren.

De planerade skolnedlägningarna i Luleå och Ersnäs (ca 2015 - 2020).

En Bygdeutvecklingsplan för Ersnäs och Mörö-bygden (ca 2018-2021).


Uppdaterad 2 Augusti, 2022