Skolnedläggningar planeras

Här kommer dokument och beskrivningar av skeendet att finnas

I Ersnäs har en arbetsgrupp skapats som kommer att presentera sig och sitt resultat här.

I Ersnäsbladet nr 103 från fredag 23 augusti finns en artikel av Sven Persson, Ersnäs, om de planerade skolnedlägningarna. Sidan 5-6.

 

Ett sammanträdesprotokoll från Luleå kommunstyrelses arbetsutskott 2015-05-25

2015-05-25 § 140 (sid 7 - 9) i protokollet handlar om
"Målbild Framtidens skola finns i luleå"
Läs protokollet

 

Namninsamling för "Nej till centralisering och stora enheter - Ja till ny utvecklingsplan för skolan".

Här finns blanketten --->.

Klicka fram och skriv ut den på din skrivare.

Om du tycker så, fyll i fälten och skicka den till Malin Kågström (adr. enl. blanketten) eller till
Ulla Isaksson-Axhammar, Ersnäsvägen 45, 975 92 Luleå. Till Ulla senast 9 oktober.

Blanketten

 


Genomförda aktiviteter och noteringar

2019-08-19 Första mötet i Ankaret avseende skola och barnomsorg.
Arbetsgruppen skapades.
Läs protokollet
2019-08-24

Vad erbjuder Luleå?

Artikel publicerad i Norrbottens-Kuriren 2019-08-24 samt
NSD 2019-08-30. Av Sven Persson.

Läs artikeln
2019-08-26 Andra mötet i Ankaret kl.10.30 Läs protokollet
2019-08-29 Möte i Alvik för alla sörbyar, BUN och journalister
i Alvik-Långnäs Bygdegård kl. 18.00
 
2019-09-02 Arbetsmöte med arbetsgruppen plus intresserade i Ankaret kl.18.30  
2019-09-07

NSD, citat fråns sidan 6:

"Alviksskolan och Måttsundsskolan blir kvar, enligt ett nytt förslag som barn-
och utbildningsnämnden jobbar på. Det kan i sin tur innebära att samtliga
hotade förskolor i Sörbyarna också blir kvar."

 
2019-09-09
t.o.m.
2019-09-13
Barnen sittstrejkar vid Stadshuset, Luleå, kl. 07.00 - 09.00 angivna dagar.  
2019-09-12

"Hotet mot byaskolorna"

Insändare till NK (2019-09-12) och NSD (2019-09-13) från föreningar i Ersnäs.

Läs insändaren
2019-09-14

En Manifestation vid Gula Paviljongen i Luleå planeras. ------>

Föreningarna i Ersnäs ställer upp med en abonnerad buss för färd till demonstrationen på lördag. Den avgår från skolan i Ersnäs kl.12.00, återfärd ca 14.45.

Det finns 55 platser - boka en plats genom att sms:a namn och antal till
070 238 58 47.

Nu gäller det att stå upp för Ersnäs och landsbygden genom att ställa upp i demonstrationen.

Flygbladet
2019-09-20

I dag besöker Gudrun Brunegård Ersnässkolan.

Hon är riksdagsledamot och arbetar i utbildningsutskottet.

 
2019-09-24 Förvaltningsrätten i Umeå avgör om BUN:s beslut om nedläggningen av de sex skolorna norr om Luleå var lagligt eller om beslutet skulle ha tagits i kommunfullmäktige. (Se punkten 2019-10-07)  
2019-09-30 Möte i Ankaret kl. 18.00 skolan om fortsättningen för att rädda skolan.  
2019-10-07

NSD:s webbnyheter:

Den 24 april beslutade barn- och utbildningsnämnden i Luleå kommun att lägga ner Kyrkbyskolan, Vitåskolan och Borgmästarskolan, samt stänga förskolorna Jämtögården, Ängesbyn och Karlsvik.

Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten av folkinitiativet och oppositionspolitiker, som tyckte att beslutet istället borde ha fattats i kommunfullmäktige. 

Nu har förvaltningsrätten gjort en laglighetsprövning och kommit fram till att beslutet togs i rätt instans.

Läs mera på NSD webbnyheter

2019-11-14

BESÖK AV JONAS SJÖSTEDT 14/11-2019

Ersnäs skola kommer 2019-11-14 att få besök av Jonas Sjöstedt, partiledare för Vänsterpartiet. Besöket kommer att börja kl 13:00. Pedagogerna visar då runt på skolgården och i skolan. Det är då inte tillåtet att följa med för media. Ta hänsyn till barnen och ta hänsyn till gällande regler.

Från ungefär kl.14:30 kommer vi att vara i byns samlingslokal Ankaret som finns i skolans lokaler. Media är då väkomna. Vi träffas först i en mindre lokal för att sedan fortsätta med ett offentligt möte i stora lokalen 15:00. Vi planerar då att prata landsbygd och skola med partiledaren.

https://www.facebook.com/events/421185948563907/

Vi kommer att börja med presentationer och avslutar med en öppen diskussion där även media är välkomna att delta. Fokus ligger på landsbygd och då speciellt hur viktiga skolorna är för bygdens utveckling.
Besöket avslutas 16:00.

Vi hälsar er hjärtligt välkomna.

 

 

Planerade aktiviteter, egna och andras

     
     

 


Uppdaterad 7 November, 2019