Skolnedläggningar planeras

Här kommer dokument och beskrivningar av skeendet att finnas

I Ersnäs har en arbetsgrupp skapats som kommer att presentera sig och sitt resultat här.

I Ersnäsbladet nr 103 från fredag 23 augusti finns en artikel av Sven Persson, Ersnäs, om de planerade skolnedlägningarna. Sidan 5-6.

 

Ett sammanträdesprotokoll från Luleå kommunstyrelses arbetsutskott 2015-05-25

2015-05-25 § 140 (sid 7 - 9) i protokollet handlar om
"Målbild Framtidens skola finns i luleå"
Läs protokollet

 

Namninsamling för "Nej till centralisering och stora enheter - Ja till ny utvecklingsplan för skolan".

Här finns blanketten --->.

Klicka fram och skriv ut den på din skrivare.

Om du tycker så, fyll i fälten och skicka den till Malin Kågström (adr. enl. blanketten) eller till
Ulla Isaksson-Axhammar, Ersnäsvägen 45, 975 92 Luleå. Till Ulla senast 9 oktober.

Blanketten

 


Genomförda aktiviteter och noteringar

2019-08-19 Första mötet i Ankaret avseende skola och barnomsorg.
Arbetsgruppen skapades.
Läs protokollet
2019-08-24

Vad erbjuder Luleå?

Artikel publicerad i Norrbottens-Kuriren 2019-08-24 samt
NSD 2019-08-30. Av Sven Persson.

Läs artikeln
2019-08-26 Andra mötet i Ankaret kl.10.30 Läs protokollet
2019-08-29 Möte i Alvik för alla sörbyar, BUN och journalister
i Alvik-Långnäs Bygdegård kl. 18.00
 
2019-09-02 Arbetsmöte med arbetsgruppen plus intresserade i Ankaret kl.18.30  
2019-09-07

NSD, citat fråns sidan 6:

"Alviksskolan och Måttsundsskolan blir kvar, enligt ett nytt förslag som barn-
och utbildningsnämnden jobbar på. Det kan i sin tur innebära att samtliga
hotade förskolor i Sörbyarna också blir kvar."

 
2019-09-09
t.o.m.
2019-09-13
Barnen sittstrejkar vid Stadshuset, Luleå, kl. 07.00 - 09.00 angivna dagar.  
2019-09-12

"Hotet mot byaskolorna"

Insändare till NK (2019-09-12) och NSD (2019-09-13) från föreningar i Ersnäs.

Läs insändaren

 

Planerade aktiviteter, egna och andras

2019-09-14

En Manifestation vid Gula Paviljongen i Luleå planeras. ------>

Föreningarna i Ersnäs ställer upp med en abonnerad buss för färd till demonstrationen på lördag. Den avgår från skolan i Ersnäs kl.12.00, återfärd ca 14.45.

Det finns 55 platser - boka en plats genom att sms:a namn och antal till
070 238 58 47.

Nu gäller det att stå upp för Ersnäs och landsbygden genom att ställa upp i demonstrationen.

Flygbladet
     
2019-09-24 Förvaltningsrätten i Umeå avgör om BUN:s beslut om nedläggningen av de sex skolorna norr om Luleå var lagligt eller om beslutet skulle ha tagits i kommunfullmäktige.  
     

 

 

 


Uppdaterad 12 September, 2019