Baksidan

PT berättar den 16/8 2006 att bergtäkten på Hemberget nu utsatts för sitt fjärde inbrott i sommar.

Därför är vissa skogsvägar numera spärrade för fordon.

2006-08-29

Foto Krister Öhman


Det finns många privata intressen som bygger upp för gemensamt nöje men några som raserar.
Många följer "allmänna" regler för allas bästa men några struntar i reglerna.

Skoterstugan i Ersnäs 2006  

Ett antal träd har fällts kring stugan.

2006-06-11

Foto Krister Öhman

Altanen

2006-06-11

Foto Krister Öhman

Arbetet med att skrota altanen fortsätter.

2006-12-03

Foto Krister Öhman

Enligt vad jag kunde bedöma så är inte arbetslösheten ett fenomen som existerar vid skoterstugan. Arbete pågår fortfarande. ....dörren går inte att stänga utan den hålls igen med en bänk...... Bifogar bild från min vandring måndag eftermiddag. /B

2006-10-02

Foto Bo Axhammar

En interiörbild

2006-12-03

Foto Krister Öhman

 

Ett arbete med att ta sig ut genom väggen har påbörjats.

2006-12-03

Foto Krister Öhman

Vid Skoterstugan

2006-06-11

Foto Krister Öhman

Dörren

2006-06-11

Foto Krister Öhman

Numera (2009-03-28) har stugan städats upp och inredningen har "hyfsats till". Sönderslagna rutor har också bytts.  

Startkuren vid Skidstadion (Gläntan)


Dörren

2006-06-11

Foto Krister ÖhmanErsnäs återvinningsstation (ÅVS)
2006-05-31
 

Citat ur "Rent och fint i Luleå"

Det finns två typer av nedskräpning, dels avfall, dvs. sådant som inte är återvinningsmaterial, som lämnas på eller omkring ÅVS och dels återvinningsmaterial som lämnas utanför behållarna

2006-05-31

Inuti containern för plåtförpackningar

2006-06-14

Inuti containern för hårda plastförpackningar


Uppdaterad 28 March, 2009