Om Torget i Ersnäs

Våren 2004 startade torggruppen med arbetet på torget.

Här är det reviderade (040209) förslaget på utformning av Annika Lundberg, Ersnäs.
Förändringen jämfört med originalförslaget är att parkeringsplatsen har tagits bort
samt förändring vid postlådorna vid Ersnäsvägen.

Förslag på torgaktiviteter:
Marknader, t.ex Bya-, Skörde-, Jul- eller Loppmarknad. 20:a-Knutfest, Slåtterdag,
Samlingsplats, Mötesplats, Skolundervisning - i Bagarstugan eller Soldattorpet.
Uthyrning av rum "Bo på hembygdsgård".
Isskulpturer gjorda av skolbarnen t.ex. fritids.

1. Gärdsgård
2. Bouleplan
3. Skylt med bouleregler
4. Bänkar
5. Minnesskylt om tidigvarande byggnad
6. Bord
7. Liten sandlåda
8. Fågelholkar
9. Grillplats
10. Kvarnsten
11. Flaggstång
12. Hässja
13. Plats för snötipp
14. Förråd
15. Skylt med texten "G:a Brandstation"
16. Spaljé för klätterväxter
17. Belysning a) stolpar b) "trädgårds"
18. Mjölkpall med sittbänk
19. Postlådeställ med belyst anslagstavla
20. Minnesskylt m text och bild om gamla skolan
21. Soptunna

Tänkta träd, buskar, perenner mm.

22. Vårtbjörk
23. Gulbarkig hägg
24. Ängsblommor t.ex. lupiner, smörbollar och vallmo
25. Gräsmatta
26. Torggran (advents) - ej fast
27. Div buskar/perenner
28. Klätterros 'Flammentanz'
29.
Humle
30. Syren
31. Perennrabatt med gamla 'Ersnäs'-blommor
32 Bollpil

Befintliga träd, buskar mm.

33. Vårtbjörk
34. Rönn

Etapp 1.
Området kring Boulebanan. (Klart hösten 2004.)
Etapp 2.
Området kring Postlådestället (närmast vägen).
(Klart hösten 2004.)
Etapp 3.
Resten av området. (Påbörjas 2005.)

Befintliga byggnader

35. "Daniels" hus
36. Bagarstugan
37. Soldattorpet - Historik!
38. Brandstationen - Historik!
39. "Filadelfia"

 

WC-bygget på torget

[2010-11-17] Den handikappanpassade toaletten på Torget inkl. förrådet är snart i hamn. Lite detaljer återstår dock som montering wc-stol, tvättställ och dusch. Till våren byggs rampen in till själva toaletten och en mindre till förrådet.

Kostnaden för hela projektet blev ca 185 000 kr och av det har vi fått bidrag från Bygdemedel (Länsstyrelsen) med 90 000 kr och resterande från Samfälligheten, Hembygdsföreningen, Byaföreningen, Teaterföreningen och från de olika arrangemang som anordnades på Torget i sommar.

Vi säger redan nu ett stort tack till alla som grävt, byggt, bidragit med pengar och med arbetskraft. Invigningen får vänta till våren.

Torggruppen gm Ulla Isaksson-Axhammar

[2010-10-09] Vi (Elaine, Hans, Stig och jag) har städat i Toaförrådet på Torget idag. Utbyggnaden är färdig på utsidan och målad. Toamattan lagd. Ulla

Torgtoa Ulla provar vattnet

[2010-06-26] Bilderna: Toan börjar ta form och Ulla smakar på vattnet i Torpet.

[2010-05-24] Grävningarn startar i veckan (V21). Det ska byggas en toalett samt förråd vid Brandstationen och dras in vatten i Bagarstugan och Torpet

[2010-05-11] Bygget startar på någon vecka. Byggledare är Lars-Erik Ottosson, Ersnäs.

[2010-02-17] I slutet av oktober gjorde Byaföreningen ett försök att finna en finansiering av byggandet av den planerade toaletten på torget. Och si, i sin stora vishet fattade länsstyrelsen och Luleå kommun ett mycket klokt beslut.

Vår kontaktperson i ärendet, Helge Björnström, har i dagarna fått besked om att det ansökta beloppet 90.000 kronor beviljats. Bygget kommer att kosta mer. En del kommer att täckas av ideellt arbete. Vidare har föreningarna i byn redan beslutat att intäkterna från 2010 års medlemsavgift oavkortat ska gå till detta bygge. Det betyder drygt 20 tkr på basis av fjolårets intäkter. Här kan vi alla på ett mycket enkelt sätt var och en dra sitt strå till stacken genom att betala medlemsavgiften. Inbetalningstalongen bifogades senaste numret av EB. Har någon missat den, vänd er då till persson.sven@telia.com

Torggruppens förslag till toalett och förråd på torget.
Förslaget presenterades på Byamötet 2007-10-18
Byggs mot södra gaveln på fd brandstationen.

 


Uppdaterad 4 January, 2012