Historia

Kort historik om Ersnäs
Ersnäs kommer från namnet Erik och näs som antyder läget och naturbeskaffenhet. Ersnäs var från 1500-talet den näst största byn (antalet invånare) i Nederluleå socken efter Sunderbyn.

Byn har i stora delar behållit sin byakaraktär. I den bördiga Aledalen har det bedrivits jordbruk och många lador finns kvar som en påminnelse om forna tiders höslåtter. Det odlades mycket potatis, därav kallades byborna Peroersnäsaran (Potatisersnäsarna).

Ersnäs hade förr mer kontakt med havet. Vid Dålakajen drevs ångbåtstrafik till och från Luleå med ångsluparna Ekoln och Iris.

Kustlandsvägen, Rikstretton och som den nu heter E4:an har alltid gått igenom byn och i byn fanns det under flera hundra år ett gästgiveri.

En av bygdens stora män är den världsberömda kompositören Ralph Lundsten. Han växte upp i gården Häsch som är från 1700-talet och som ligger i hjärtat av byn.

Om ångbåtstrafiken, gästgiveriet, mejeriet, gruvbrytningen, snickeriet, dansbanan och mycket, mycket mer kan du läsa i skriften "Ersnäs - bygd i förvandling" som säljs av Ersnäs Hembygdsförening.

/Kristina Holmberg

 

Ersnäs som var

I mitten av 70-talet genomfördes en landsomfattande studiecirkelverksamhet som hette ”Bygd i förvandling”. Ett antal ersnäsbor var naturligtvis engagerade. En mängd information om  Ersnäs i det förgångna kom fram. Resultatet samlades i en skrift i A 4-format. En restupplaga är till salu. Skriften kostar 60 kronor och pengarna går till Ersnäs Hembygdsförening. Eventuellt porto tillkommer. Beställ skriften genom att E-posta till Elaine Blomqvist med E-postadress  smejob45(a)lulea.st (byt ut (a) till @)

 

 

 

 

 

 

Om Ersnäs förr i tiden
Klubbvägens människor och gårdar. Som jag minns dem - Leif Lundström (Inlagt 2023-05-10)

Den där långa bron. Leif Lundström (Inlagt 2023-03-08)

Den här bron har "varit med" i Ersnäsbladet nr 52, 56 och 59. Således mera att läsa om den bron.
För att hitta tidigare Ersnäsblad: Klicka på Ersnäsbladets gröna logo uppe till höger på hemsidans förstasida.
Per Anton Englunds levnadshistoria. Leif Lundström (Inlagt 2021-10-20)
Konsum i Ersnäs. Forskning: Malin Hermansson och sammanställt av Leif Lundström (Inlagt 2021-01-04)
Affärer i Ersnäs. Vi har haft många affärer i byn. Leif Lundström (Inlagt 2020-11-06)
Utdrag från den första kassaboken från Nederluleå Södra Arbetarkommun - Leif Lundström (Inlagt 2019-11-01)
Ersnäs IF:s 75-årsjubileumsskrift, år 2008 - "Upphittad" och inlagd 2019-08
Gården Urn i Ersnäs - Leif Lundström (Inlagt 2019-06-07)
Gården Holmen i Ersnäs - Elsy Vikström (Inlagt 2019-03-31)
Gården Kammen 12 i Ersnäs - Elsy Vikström. En fortsättning av ovanstående berättelse (Inlagt 2021-03-09)
Gården Mitjel i Ersnäs - Leif Lundström (Inlagt 2019-01-13)
Om Fäbodarna i Ersnäs - Leif Lundström (Inlagt 2017-09-16)
Uttryck och märken - Leif Lundström (Inlagt 2017-09-16)
Om en dansbana i Svartskatan - Leif Lundström minns (Inlagt 2017-01-10)
Litet om affärer i Ersnäs - Leif Lundström har tittat i en Avräkningsbok från Johan Nilssons affär (15-03-12)
Om 1860-talets Ersnäs - Leif Lundstöm har forskat (Inlagt 2014-06-09)
Drömmen om Amerika - Om gården vid Bränslan (se bild längre ner på sidan) - Alf Larsson berättar
Litet om Isbodan vid Mejeriet - Lejan-Olle berättar
Om evakueringen - Else Olsson berättar
Om Branden uti Leonards - Lejan-Olle berättar
Om Isupptagning i Ersnäs - Lejan-Olle berättar
Ersnäs för 67 år sedan (skrivet 2012) - LejanBritta - Britta Nilsson f. Olsson
Nils Ludvig Isaksson - Lubben. Eina Jacobsson, f. Lindvall
Islossning i Mårtisbäcken. Leif Lundström, Ersnäs
En annan version av "Om Lindvalls slakteri". Sven Erik Lindvall, Ale
Om Lindvalls slakteri i Ersnäs. Sven Erik Lindvall, Ale
Något om Vàssèn, området närmast Alån ovanför E 4-bron. Leif Lundström, Ersnäs
Om tillverkning av rankbågar i Ersnäs av Leif Lundström, Ersnäs
Läs om fastigheterna på Klubbvägen i Ersnäsbladet nr 65 (sid 6) och nr 66 (sid 10) av Leif Lundström
Ersnäs Handelsförening av Leif Lundström, Ersnäs

Missionshuset i Ersnäs av Leif Lundström, Ersnäs
Epost: leif.r.lundstrom@gmail.com

Om Lennart Parknäs och vilka i Ersnäs han är släkt med.
Ralph Lundsten fyllde 70 år den 6 oktober 2006, av Bo Axhammar

 

I Ralph Lundstens självbiografi "En själens vagabond" finns en hel del Ersnäshistoria. Och många bilder från Ersnäs.

Boken säljs på Ralph Lundstengården med nr ISBN 91-631-9411-2

Här kan du hämta hem boken i PDF-format (52 Mb).

Här finns "Ersnäsdelen" av "En själens vagabond" att hämta (2 Mb). Den har Ralph Lundsten delgivit Ersnäs Byaförening för publicering på Ersnäs hemsida.

Till Ralph Lundstens hemsida Andromeda.

Nedan en karta från 1930 över Ersnäs

 

Folke Larssons bildsamlingar

Ett jobb med att sätta rätt rubriker på bildserierna pågår.
Välkommen med synpunkter till Krister Öhman

 

Bildserie 1 - 41 bilder, 21 st foto Malin Eriksson/Hermansson, 20 st foto Folke Larsson

Bildserie 2 - 21 bilder, 9 st foto MalinEriksson/Hermansson, 12 st foto Folke Larsson

Bildserie 3 - 120 bilder, Ersnäs förr och nu, hus och människor.

 

Dessa nedanstående texter fanns tidigare vid de olika bildserierna, men de stämmer inte riktigt
Husbilder från Svartskatavägen, totalt 62 bilder. Malin Eriksson Hermansson har här 31 bilder och Folke Larsson har kompletterat med 30 nyare bilder från 2001.

Ersnäs förr och nu, 122 bilder. Folke Larsson, Ersnäs

Husbilder från Svartskatavägen - 63 bilder av Malin Eriksson Hermansson 1948. Ersnäs Hembygdsförening är numera ägare av bilderna. Folke Larsson har 2001 kompletterat utställningen med färskare färgbilder av fastigheterna.

Nedanstående bilder är hämtade ur Folke Larssons bildutställning.


Uppdaterad 29 Mars, 2024