Om Bredbandet i Ersnäs

 

Bredbandshistorik

Bredbandsgruppen


Till vår nätleverantör:

Länk till Luleå Energi AB:s LuNet


Till stadsnätet och dess Tjänsteleverantörer (Internetleverantörer)


Nedanstående dokument gällde 2003-12-06, den dagen vi invigde bredbandsnätet i Ersnäs.

Dokumenten i dessa länkar är gamla, de kanske inte gäller den dag du läser här. Efter en genomläsning kan det vara lämpligt att kolla med Luleå Energi eller Lunet. De ligger kvar på sidan därför att det kan ge ett visst stöd i din beslutsprocess.

Luleå Energis avtal och övriga dokument som då gällde för optofiberanslutning till fastigheterna i Ersnäs kan hämtas och läsas här:

Förklaring till avtalsdokument

Installation villa byar

Upplåtelseavtal mark

Villkor installation av fiberoptisk kabel

Erbjudande villa

Avtal privatfastighet

Allmänna avtalsvillkor kapacitet


Ersnäs kan tyckas vara en ur geografisk synpunkt perifer ort i civilisationens utkant men i informations-samhället så rör vi oss i centrum.

Sagt av Bo Axhammar, Ersnäs

Vilket IP-nummer är du tilldelad just nu? Kolla här: www.whatismyip.com

Har du något slags problem med din anslutning så anmäler du det till din Internet-leverantör.

För kontakt med din leverantör, se ditt bredbandsavtal.

Apropå optofiberns kapacitet:

Forskare vid Stanford Linear Accerelator Center använde fiberoptiska kablar för att överföra 6,7 Gigabyte data över en sträcka på 4 250 mil på mindre än en minut.

Med en sådan bredbandsuppkoppling kan man alltså överföra ca tre hela DVD-filmer på två minuter eller en full CD på 2,3 sekunder.

Optofibern klarar allt, flaskhalsen är ändutrustningen som skickar iväg och i andra änden läser av ljuspulserna.

Ändutrustningen kommer att utvecklas under många år, bli mycket snabbare, och därmed utnyttja optofibern effektivare.

Ett exempel till på optofiberns kapacitet:

En enda optisk fiber, tunn som ett hårstrå, kan idag överföra bortåt 3200 miljarder bitar per sekund, motsvarande mer än 5 miljoner samtidiga ADSL-anslutningar.


Uppdaterad 30 Januari, 2019