Hembergsleden

Här kan du klicka på de utmärkta punkterna (siffror, 3 km,
4 km samt Gläntan) på kartan till vänster för att läsa dess beskrivning.
.

Leden är 6 km, om man genar vid 3 km-skylten blir sträckan 3 km och om du genar vid 4 km-skylten blir det naturligtvis 4 km.

Du vandrar leden medsols och bör förse dig med Hembergsleds-guiden, som lämnat sin text till denna presentation.

Hembergsledsguiden, svensk (och senare engelsk), kan fås gratis hos: Ralph Lundstengården, Ersnäsvägen 83, tel. 0920-310 54.
Den finns också i startkuren vid Gläntan, vid Hembergsledens start.

Hembergsleden ska förbättras under sommaren 2017: ny broschyr finns, två nya punkter finns medtagna. Fler spångar ska läggas ut och befintliga justeras. Hemsidan uppdateras i dagarna.

Ledens initiativtagare och skapare är Sven Persson, Ersnäs, 2004

Se bilderna från skogsbranden på Hemberget där vår första rastplats gick upp i rök 10 augusti 2006.


Uppdaterad 9 July, 2017