Hembergsleden

Här kan du klicka på de utmärkta punkterna (siffror, 3 km,
4 km samt Gläntan) på kartan till vänster för att läsa dess beskrivning.
.

Leden är 6 km, om man genar vid 3 km-skylten blir sträckan 3 km och om du genar vid 4 km-skylten blir det naturligtvis 4 km.

Du vandrar leden medsols och bör förse dig med Hembergsleds-guiden, som lämnat sin text till denna presentation.

Under senare år har cyklister gjort entré på leden. Man torde behöva tänka sig för några gånger innan man tar det "steget". Men det görs!

Hembergsledsguiden, svensk (och senare engelsk), kan fås gratis hos: Ralph Lundstengården, Ersnäsvägen 83, tel. 0920-310 54.
Den finns också i startkuren vid Gläntan, vid Hembergsledens start.

Hembergsleden har förbättrats under sommaren 2017: ny broschyr finns, två nya punkter finns medtagna. Fler spångar har lagts ut och befintliga justeras. Våren 2018 kompletterades spångarna.

Ledens initiativtagare och skapare är Sven Persson, Ersnäs, 2004

Se bilderna från skogsbranden på Hemberget där vår första rastplats gick upp i rök 10 augusti 2006.


Uppdaterad 6 Juli, 2018