Skogsbranden på Hemberget 2006-08-10

Branden upptäcktes på plats av Ulf Omnell. Brandområdet är
ca 100 * 200 meter och finns vid skylt nr 15.
Huvudsaklig markägare är Stefan Lidström, Ersnäs.

Efteråt: En ny rastplats med den nya grillen har placerats hundratalet meter västerut.

Första bilden på branden, 2006-08-10 Foto Ulf Omnell

Någon timme senare, 2006-08-10 Foto Krister Öhman

Dagen efter, 2006-08-11, grillplatsen Foto Krister Öhman

Grillplatsen, 2006-08-11 Foto Krister Öhman

2006-08-11 Foto Krister Öhman

Mot norr från grillplatsen, 2006-08-11 Foto Krister Öhman

Mot söder från grillplatsen, 2006-08-11 Foto Krister Öhman

Från krönet på berget mot söder, 2006-08-11 Foto Krister Öhman

Försvarets räddningshelikopter från
F 21 användes vid släckningen.

2006-08-11

Foto Krister Öhman


Uppdaterad 7 Maj, 2021