Kalender

Passerade delar av Kalendern flyttas till sidan Gammalt, längst ner där på sidan.
Där kan forskare hitta historien.

Januari 2023

Måndag 23

Manusstopp för Ersnäsbladet nr 117
Februari 2023

Fredag 3

Utdelning av Ernäsbladet nr 117

Tisdag 14

 

Årsmöte Ersnäs Samfällighetsförening 

Tid: Tisdag den 14 februari 2023 kl 19.00
Plats: Ralph Lundstengården

Sedvanliga årsmötesförhandlingar samt Försäljning del av samfälld mark.
Vi bjuder på kaffe och semla.

Hälsningar

Christina Holmberg, sekr

Onsdag 15


Årsmöte i Medborgarhuset, Måttsund, kl. 13.00

Verksamhatsberättelse, bokslut, ansvarsfrihet och val av funktionärer.
Mera information senare.

PRO Nederluleå Södra

Måndag 20

Ersnäs Byaförening håller årsmöte i Ankaret kl. 19.00
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Vi har bjudit in Kommunalrådet Fredrik Hansson.

Alla välkomna och vi bjuder på fika.

Ersnäs Byaförening

Tisdag 21

ANEA, vår vänortsförening, håller årsmöte i Ankaret kl. 19.00

Vi bjuder på fika.
Anmäl ditt deltagande senast 19 februari till 070-227 76 32 eller
ingegerd@krivision.se

Nya medlemmar hälsas välkomna!

ANEA

Torsdag 23 Maravägens Samfällighetsförening håller årsmöte kl.19.00 i Ankaret.
Info på Ersnäs Facebooksida då det närmar sig.
Mars 2023

Onsdag 8

Ersnäs Idrottsförening håller årsmöte i Ankaret kl. 19.00

 

Vi bjuder på fika.

EIF

Onsdag 29

Paltmiddag kl. 18.00 i Ankaret. Mera info senare.

Ersnäs byaförening

   
   

 


Uppdaterad 21 Januari, 2023