Hitta till Ersnäs

Ersnäs ligger c:a två mil söder om Luleå, 3 kilometer söder om Antnäs utefter E 4. Ersnäs är sista Luleåbyn
innan Piteå Kommun och närmast söderut ligger Rosvik, dit är det c:a 9 kilometer. Ersnäs ligger
på båda sidor om E 4:an och byakärnan finns öster om E 4:an, "mot havet".


Skiss över vägnätet i byn

 


Uppdaterad 2 April, 2020