Företagare i Ersnäs

(Nedanstående företagarmöte hölls 2009-10-15 och därefter gavs det ut ett 12-sidigt nr av Ersnäsbladet, nr 66. Därefter stannade initiativet av.)

 

Möte med Ersnäs företagare

Tidpunkt: 15 oktober 2009, kl 19.00

Plats: Ankaret

Närvarande: Ersnäs Möbelsnickeri, BTR Bilmek, Bo Axhammar, Aspenfjäll Bygg- och Fastighetsservice, Ersnäs Samfällighetsförening, Antek Service AB, ToMa Trä, Akka Fisk o Vilt (Gösta Norman), Norrbottens Maskin AB, Greger Lindgren Maskinuthyrning, KriVision, Ersnäs El, Sven Persson (ordf)
 
1. Av 27 inbjudna företag var tolv närvarande. Detta var ett historiskt möte. Det var första gången byns företagare kom samman för att resonera om gemensamma angelägenheter.
 
2. Initiativet till mötet togs på sensommaren av Peter Wåhlstedt, Däckgiganten. Han förslog att Byaföreningen skulle inbjuda byns företagare till en sammankomst vars syfte var  dels att bekanta sig med varandra, dels undersöka om det fanns intresse av en samverkan i en eller annan form. Tyvärr kunde initiativtagaren inte själv närvara på grund av kraftig förkylning.
 
3. Resonemanget kom främst att röra sig om gemensamma marknadsföringsåtgärder. Mötet beslutade
 
att bygga ut den presentation av 18 av byns företag som redan finns på www.ersnas.se och undersöka om även de  företag som idag saknas, önskar ingå i denna presentation. Förstasidan förses med en tydligare hänvisning till att gå vidare för att nå fram till  presentationen. Mindre annonser införs i NK och NSD som informerar om att företagarna i Ersnäs har mycket att erbjuda och med hänvisning till hemsidan. Det finns möjlighet att gratis utnyttja "gluggar" i tidningarna.
 
att i majnumret 2010 av Ersnäsbladet införa en fyrsidig annonsbilaga där ersnäsföretagen köper annonsplats. Detta nummer av EB sprids till samtliga hushåll i Sörbyarna.
 
4. Mötet uttalade ett intresse för att vid infarterna till byn, både den västra och den östra, gemensamt och likformigt presentera byns företag. En karta anger företagens läge i byn. Medverkande företag står för kostnaden om Byföreningen svarar för samordningen inkl en viss avgift för denna samordning.
 
5. Närvarande medlemmar av redaktionen för Ersnäsbladet ställer sig positiva till att i varje nummer ska ingå presentationen av ett ersnäsföretag.
 
6. Skulle företagsgruppen finna samordningsprojekt av mer omfattande och därmed mer kostsamt slag, finns möjligheter att söka medel både från EU-programmet Spira och EU-programmet Mare Boreale.
 
7. Peter Wålstedt har åtagit sig att fungera som sammanhållande kraft för företagargruppen.
 
Vid tangenterna
 
Sven Persson  

-----------------

Alla företagare i Ersnäs är välkomna att delta i möten, diskussioner och åtgärder för att stärka företagandet i Ersnäs.

Anmäl till Peter om du anar att du inte är med på sändlistan för kallelse-mailet.

Angående texter på företagarsidan, kontakta Krister Öhman på


Uppdaterad 3 Mars, 2019