Dessa har blivit utsedda till Årets Ersnäsare!

Juryn som utsett Årets Ersnäsare under årens lopp har bestått av Sven Persson, Karl-Gustav Pettersson och numera Karolina Svärd och
Rose-Mari Bäckström.

Förkortningen EB gäller Ersnäsbladet och i vilket nummer utnämningen fanns med. Och alla nummer av Ersnäsbladet finns att läsa på www.ersnas.se

 

Nr

Årtal EB nr Namn Motivering
1 2007 55

 

Kent Bäckström

För många år av engagerat, ideellt arbete för byns bästa under mottot: ”Här sitter det inte fast.”

Tredje från vänster

2 2008 59

 

Bo Axhammar

För ett engagemang på många områden i dåtid och nutid för byns väl och ve i allmänhet och i synnerhet för en central roll i samband med en förnuftig övergångslösning av byns akuta barnomsorgsproblem.

Längst till vänster

3 2009 63

 

Elaine Blomqvist

För sitt omfattande engagemang i byns föreningar där hon med ett alltid gott humör, med beredvillighet och med stor organisationsförmåga arbetat för byns trivsel och utveckling.

4 2010 67

 

Hilding Lindbäck

För att under många år och inom många områden engagerat, kunnigt och med fantasi verkat för ett aktivt Ersnäs.

5 2011 71

 

Krister Öhman

Utmärkelsen Årets Ersnäsare 2011 har tilldelats Krister Öhman, som med ständig beredvillighet och med sin eminenta förmåga sprider information om Ersnäs både med användning av äldre och modernare metoder och som också på andra områden oegennyttigt engagerar sig i verksamheter till fromma för byns välbefinnande.

Längst till höger

6 2012 75

 

Anders Vikberg

Utmärkelsen Årets Ersnäsare 2012 har tilldelats Anders Vikberg för att han med energi, engagemang, gott humör och uthållighet engagerat sig i byns angelägenheter både inom ramen för idrotts-föreningen och i andra sammanhang.

Längst till höger

7 2013 79

 

Tore Dahlberg, Bertil Marklund,
Folke Larsson

Utmärkelsen Årets Ersnäsare 2013 har tilldelats Tore Dahlberg, Bertil Marklund och Folke Larsson som med energi, kunnande och uthållighet har uppfört Soldattorpet på Torget i Ersnäs, ett bestående minnesmärke och en stor tillgång för Ersnäs by.

8 2014 83

 

Gunnel Westerberg

För att under många år med hängivenhet och på ideell grund medverkat till att göra Ersnäs till en aktiv plats att leva på.

9 2015 87

 

Kristina Holmberg

Utmärkelsen Årets Ersnäsare 2015 tilldelas Christina Holmberg för att med energi, nytänkande, uthållig- het och glädje ha utvecklat en framgångsrik verksamhet som med känsla och smak i en norrbottnisk gårdsmiljö tillvaratar det norrbottniska kulturarvet.

    87

 

2005 - 2013 Årtiondets Ersnäsare
Sven Persson

För att i dåtid och nutid varit en pådrivande person för byns utveckling där samarbete över gränser varit den gyllene ledstjärnan såväl lokalt, nationellt och internationellt”.

Till höger

10 2016 91

 

Mats Gustavsson, Jonas Persson, Björn Samuelsson, Karolina Svärd, Emil Welin

Utmärkelsen Årets Ersnäsare har tilldelats Mats Gustavsson, Jonas Persson, Björn Samuelsson, Karolina Svärd och Emil Welin för sitt hängivna engagemang på idrottens område både vad gäller sommar- som vinterverksamheter vilket stimulerar bybor i olika åldrar till aktiviteter med Hemberget som bas.

11 2017 95

 

Daniel Marklund

Med motiveringen att han genom sitt arbete bidrar till en levande landsbygd.

12 2018 99

 

Ersnäs skola

Genom att samverka med Ersnäs föreningar på ett fantastiskt sätt har Ersnässkolan utvecklat verksamheten för barnens bästa med fokus på na- tur, rörelse och samarbete.

Detta helhetsgrepp har också bidragit till att ut- veckla byn med ett ömsesidigt utbyte och glädje för alla parter.

På bilden ser vi, från vänster, juryn samt pedagogerna Ann-Louise Isaksson Aspenfjäll och Victoria Bäckström som för skolans räkning mottog utmärkelsen.

13 2019 103

 

Leif Lundström

För den idoga och detaljerade dokumentation och förmedling kring byns historia och dess invånare han gjort och gör. Vilket kommit till uttryck i ett antal inslag i Ersnäsbladet men även i andra sammanhang.

14 2020 108

 

Anneli Lyckestig, Thomas Jonsson

Anneli och Thomas har genom sitt stora engagemang för att rädda sörbyaskolorna haft stor betydelse för att engagera bybor för att stoppa planerna på skolnedläggningarna.

Därigenom har de lyft fram landsbygden som en viktig och levande del av kommunen, och på ett avgörande sätt bidragit till att de politiska besluten skjutits på framtid och att folkomröstningen blev verklighet.

  2021  

 

***** Inställt p.g.a. Covid *****

 
15 2022 115

 

Lars Gustavsson

Med ett brinnande engagemang och mångårigt arbete för Ersnäs IF är eldsjälen Lars en viktig del av laget och dess utmaningar och framgångar, i den gemenskap idrotten skapar.

16 2023 119

 

Hans Sundén, Per Isaksson

För lång och trogen tjänst med omsorgsfull skötsel och underhåll av Torpet, Gläntan och hockeyplanen. Detta skapar möjligheter för samvaro, idrott och rekreation, vilket är till stor glädje för alla byns invånare - ung såväl som gammal - året om.
         
         
         
         

 


Uppdaterad 13 December, 2023