ANEA -Vårt besök i Novéant

Strax före jul 2009 erbjöds alla ersnäs- antnäs och alviksbor att anmäla sitt intresse att delta i denna resa till Novéant kommande sommar. Så småning formades en väl sammansatt grupp på 30 personer i skilda åldrar. Elva av deltagarna var under 30 år. Under vintern och våren genomfördes studiecirklar, som skulle göra deltagarna väl förberedda inför besöket.

Vid ankomsten till Novéant den 3 juli väntade 16 franska värdfamiljer på sina lulegäster med borgmästaren Patrick Messein i spetsen. Stadshusets entré var prydd av tre flaggor: Sveriges, Frankrikes och EU:s. Över det lilla Torget hängde flaggspel med våra blågula flaggor.

Dessa dagar i Novéant mellan den 3 och 7 juli blev en stor upplevelse för de 30 resenärerna. Den främsta orsaken var mottagandet vi möttes av. Novéantborna var engagerade på bred front. Värme, hjärtlighet, engagemang, omtanke och intresse mötte besökarna. Den lilla orten gick dessa dagar i de blågula färgerna. Inte bara det. Luleå kommuns symboler syntes i många sammanhang. En tidigare okänd plats långt uppe i norr blev nu en realitet för alla de ortsbor gruppen mötte och inte bara för dem. Den stora tidningen i Lorraine, Le Républicain Lorrain, uppmärksammade givetvis denna händelse i både ord och bild.

Inte minst de unga i gruppen från Luleå uppskattade resan. De blev snabbt bekanta med jämnåriga på orten och fick en uppfattning om hur franska jämnåriga ser på framtiden, hur man funderar och hur man roar sig.

Sven Persson klipper band med hjälp av borgmästaren i Novéant Patrick Messein.
Därmed invigdes de nära förbindelserna mellan den franska kommunen och
byarna Alvik, Antnäs och Ersnäs.

Programmet i Novéant innehöll bl a en vandring på de omgivande höjderna med
baneren vajande i täten. Här uppställning efter avslutad promenad.

Tre glada medlemmar av Ersnäs IFs supporterklubb i nordöstra Frankrike.

 


    Uppdaterad 17 September, 2020