ANEA - Novéant besöker oss första gången

De spirande kontakterna mellan Alvik/Antnäs/Ersnäs och den lilla franska kommunen Novéant-sur-Moselle utvecklas vidare. I månadsskiftet november/december hade vi besök av en liten grupp på fyra personer från denna kommun med borgmästaren Messein i spetsen.

Ett välmatat program hade tagits fram. Gästerna fick bekanta sig med trakten. I Ersnäs vajade den franska flaggan på Torgets flaggstång. Ett besök i huvudorten inklusive i Stadshuset ingick naturligtvis också i programmet. En hel del tid avsattes för att diskutera de kommande kontakterna.

Våra franska gäster på besök i Luleå Stadshus: Dominique Lorrette, Margareta Bladfors Eriksson (kommunfullmäktiges ordförande), Stéphanie Jacquemot, Patrick Messein och Colette Klag.

En träff med Karl Petersen, vårt kommunalråd

 


    Uppdaterad 1 September, 2021