Rysa - ett skolprojekt

Glada franska lärare vid sitt första luleåbesök
med keps från Ersnäs IF som huvudbonad.

 

I september 2014 startade ett EU-finansierat skolprojekt, som avslutades i augusti 2016. Hedens förskola i Antnäs, Ersnässkolan, Bergsskolan och Örnässkolan är engagerade från svensk sida. Motsvarande skolor är med i projektet från fransk sida. Både lärare och elever deltar i detta utbyte som sker i form av personliga möten, utväxling av dokument och idéer via internet.

Deltagarna i projektet tar del av varandras pedagogiska metoder och erfarenheter för ömsesidig stimulans. Förståelsen och intresset för andra kulturer ökar. Deltagarnas förmåga att uppskatta både ett annat lands men även det egna landets fördelar utvecklas.

Ett annat gäng franska lärare, denna gång på väg ut
 i den norrbottniska vinternatten.

 


Uppdaterad 21 Oktober, 2021