Ungdomslokalen är stängd tills vidare!

Det saknas föräldrar eller andra vuxna som tar hand om ungdomskvällarna. Trots flera försök under åren 2008 - 2009 hittade vi inte de som skulle kunna sköta verksamheten.

Hösten 2018, efter föreningarnas övertagande av Ankaret, städades lokalerna ur, annan verksamhet är planerad för lokalen.

Mvh Byaföreningen

Det är tråkigt det som blev - fortfarande 2017 finns lokalen med inredning kvar,
men används ju till annat numera.


Uppdaterad 12 December, 2018

Ungdomsverksamheten

Tillbaka
Bokningslista
Om verksamheten