Datasäkerhet

Datasäkerhet
Grunder

Har du Tele2 som Internetleverantör
och får en massa spam i din Outlook Express?

Här har du lösningen:

Tele2 har ett duktigt spamfilter som tar bort den oönskade mailen. Det kan du aktivera genom att gå in i din Webbmail hos Tele2.

- Surfa till www.tele2.se
- Klicka på WEBMAIL högt uppe på skärmen
- Logga in med e-postadress och lösenord
- Välj fliken Inställningar och E-post ur menyn till vänster
- Gå ner till Skräppostskydd och välj ett av alternativen Spara skräppost i skräppostmappen eller Ta bort skräppost direkt
- Klicka Spara längst ner på sidan

- Klart

Om du valde Spara skräppost i skräppostmappen kan du gå in i mappen Skräppost och kontrollera så att inget värdefullt blivit bortsorterat. Det kan ju vara bra tills du ser att enbart skräpet sorterats bort.


Hur säker är din dator?

Testa säkerheten i din dator via Post- och telestyrelsens testfunktion. Till testsidan


Microsoft och Computer Associates m.fl. bjuder på brandvägg och antivirusprogram med ett års fri uppdatering!

Deras säkerhetskampanj "Protect your PC" bjuder på programmet "Etrust EZ Armor", ett kombinerat antivirus - och brandväggsprogram.

 • Använda en brandvägg
 • Hämta uppdateringar till datorn
 • Använda ett modernt antivirusprogram

En beskrivning över de tre stegen kan skrivas ut.

www.microsoft.com/security/protect


Senaste virusnytt: Här finns färsk info om virus


Virusjägaren Stinger

Här kan du hämta hem Stinger.exe. Programmet söker efter de senaste virusen och oskadliggör dem. Du klickar igång programmet direkt, det behöver ej installeras. Det finns en enkel användarhandledning "därute" också. Våren 2006 sökte Stinger efter 55 olika virus, trojaner och varianter av programmet.

Hämta Stinger här


Datasäkerhet är:

 • Att datorn fungerar
 • Att operativsystemet (oftast Windows) fungerar
 • Att programmen fungerar
 • Att data finns och är riktiga (bilder, texter, databaser)
 • Att backupp finns, så att datat kan återställas till annan dator, om din datorn brinner upp eller stjäls.
 • Att ingen obehörig kommer åt dina filer

Hoten kan vara

 • Datorstöld
 • Vattenskada i fastigheten
 • Överhettning i datorn
 • Brand i fastigheten
 • Hårddisken kraschar, blir oläsbar
 • Obehörig kommer åt datorn, läser, kopierar eller förstör filer
 • Användaren raderar filer av misstag
 • Virus
 • Någon tränger sig in i datorn via Internet, läser, kopierar eller förstör filer

Antivirus, Brandvägg och Spyware

Du bör ha ett antivirusprogram installerat i din dator.

Virus kommer numera oftast in i datorn via e-posten, då som bifogad fil. Detta virus skickar ut dina filer på nätet och förstör filer i datorn som gör den obrukbar.

Virusprogram kostar ca 500 kr och då brukar ett halvårs gratis uppdatering ingå. Därefter löser man en "uppdateringslicens". I datortidningen PC För Alla följer ett sådant med (Panda Antivirus, ett svenskt program) som man får testa under tre månader innan köpet.

På filnamnet, speciellt de sista tecknen efter punkten, kan man se om filen KAN innehålla virus. Får du en bifogad fil i e-posten från en oftast okänd avsändare kan du snabbt se om det är fara å färde. Här en lista på filnamns-slut i vilka det kan finnas virus.

.bas skript, programmeringsspråket Basic
.bat skript, körbar fil i DOS
.cmd skript, advancerad körbar fil
.com program i DOS
.dll fil i Windows (Dynamic Link Library)
.eml Microsoft Internet Mail Message
.exe program, 'executable', körbar
.pif startinformationsfile för program
.reg Windows register, importerar/exporterar data
.scr skärmsläckare (= ett program)
.vbe Visual Basic
.vbs Visual Basic
.wsc skript
.wsh program, windows skripting
.doc Även makron i Word kan vara "fientliga"

Har Du din dator inställd så att den visar filnamnsslut som .exe? Normalinställningen i Windows är att INTE visa dessa och det gör att det är svårare att upptäcka! För att kontrollera: Starta Utforskaren, välj Verktyg, Mappalternativ. Välj fliken Visning. I rutan Avancerade inställningar ska inte Dölj filnamnstillägget för kända filer vara punktat/markerat.

Ett vanligt trick är att tex. kalla filen filnamn.doc.bat Då tror man vid en hastig blick att det handlar om en Wordfil och ser inte att där finns en punkt till och filslutet .bat, som visar att det är en körbar fil och naturligtvis innehåller den virus.

Ett bra exempel på mjukvaru-brandvägg är Zone Alarm som är gratis och kan hämtas här nedan. Detta är ett bra program som används av många runt klotet. Zone Alarm larmar även om något okänt/otillåtet program "vill ut på internet" från din dator (= virus eller spyware). En mjukvarubrandvägg är lämplig då det är endast en dator kopplad till bredbandsuttaget.

Här kan du hämta gratisversionen av Zone Alarm

Zone Alarm finns också med på en gratisCD i datortidningen PC För Alla i varje nummer.

En hårdvarubrandvägg har oftast kombinerad brandvägg, router och switchfunktion som grenar ut nätverket till alla datorer som ingår i nätverket. Det nätverket kan också vara helt eller delvis trådlöst. Hårdvarubrandväggen är ju lämplig då flera datorer ska anslutas via ett nätverk till internet.

Spyware är ett annat hot. Det är spionprogram som registrerar tex vilka program som finns i datorn, dina tangentnertryckningar och dina surfvanor - vilka internetställen du besöker.

Dessa uppgifter skickas ut automatiskt till ett flertal e-postadresser, svåra att spåra. Någonstans därute är det någon som samlar in dessa data för senare användning. Till vaddå? Tangentnertryckningarna innehåller ditt användarnamn och dina lösenord till olika ställen. Dina surfvanor ger dig riktad reklam, oftast från lurendrejare. Insamlade data kan säljas till olika intressenter med olika avsikter.

Spyware kan planteras in av inträngare men det är vanligast att dessa program följer med andra program som kan hämtas på Internet, och som man blir sugen på, därför att de utger sig för att lösa problem i datorn, eller är behändiga på annat sätt. Till många spel på Internet ingår ofta ett eller flera spyware. I några fall slutar spelet att fungera om spywareprogrammet raderas.

Flera spywareprogram är sådana att de "dominerar" datorn, genom att de tar processortid (i sitt arbete) samt att de verkar koppla upp sig till flera olika Internet-adresser som man ibland kan komma åt via "verktygsfält" som dyker upp. Datorn upplevs "gå sakta", och ofta kopplar den upp sig själv till Internet.

Ad Aware är ett bra program för att ta bort Spyware. Efter två veckors surfande brukar det finnas 10 - 20 olika eländesfiler att ta bort. Det finns uppdaterade "spywarelistor" att hämta då och då till programmet. Programmet är gratis och lättinstallerat och kan hämtas här:

http://www.lavasoftusa.com/support/download/

Ad Aware finns också med på en gratisCD i datortidningen PC För Alla i varje nummer.

Spyware kan vara svåra att hitta för normalanvändaren, programmen upptäcks inte av antivirusprogram, förstör ingenting och använder e-posten i bakgrunden så att det inte märks.

Virus
Program som oftast är skrivna av datakunniga ungdomar. Definitionen på ett virus är att det kan reproducera sig självt, alltså skapa kopior av sig och sprida dessa. Dessa program är gjorda så att de "förstör allt" eller bara "fifflar litet" genom att radera eller förändra filerna i datorn, oftast både windows-filer och användarens filer. Då windows-filerna drabbas så slutar datorn fungera, då användarens filerna drabbas så tappar denne sina filer, t.ex. bilder och texter.

Då viruset sprider sig via e-post tas ofta en fil från datorn med i meddelandet och viruset skickar en kopia av sig själv som bifogad fil till meddelandet. Denna fil som läggs i meddelandet kan ju innehålla sådant som inte "bör ut". Detta virusmail går oftast ut till alla adresser i adressboken.

Många virus känner av tangenttryckningar (= login och lösenord), sparar dessa i en krypterad fil och mailar iväg filen till ett antal e-postadresser. De sprider sig till andra datorer via nätverk, disketter och e-post.

Virusprogrammet lägger sig oftast i slutet på något program (fil) som finns i datorn. Det tillkommer då ingen ny fil som man kan se i t.ex. Utforskaren, utan den drabbade filen blir längre. Då den smittade filen körs igång, körs virusdelen först och gör sitt, sedan startar det ordinarie porgrammet.

En annan variant är att viruset ligger i en egen fil, som kan ta sig vilket namn som helst.

Här kan du läsa om olika virus, deras beteende och hur du rensar bort dem.

Antivirusprogram
Program som körs i datorn och avsöker alla filer efter virus. Innehållet i datorns filer jämförs med en viruslista (datalista), och när dessa stämmer överens (= virus hittat) larmar antivirus-programmet. Då får man möjlighet att radera filen eller ta bort viruset ur filen.

Viruslistan bör uppdateras minst 2 ggr i månaden för att virussäkerheten ska vara rimlig. Uppdateringen sker över Internet och ingår vid köpet av antivirus-programmet.

Brandvägg
En brandvägg hindrar oftast "hackare" från att ta sig in i datorn utifrån Internet. Den kan också hindra virusets utsändningar av datafiler.

En dator som är igång och under långvarig tid är ansluten till Internet är speciellt utsatt för intrångsförsök. Med bredband ökar därför risken betydligt.

Finns som mjukvara (ett program i datorn) och som hårdvara (en "burk" som kopplas in mellan bredbandsuttaget och datorn.

Spyware
Kommer mera här också

Backupp


Uppdaterad 26 July, 2009