Juliette Leuner

Om Juliette

I planeringen läggs tyngdpunkten på att delta i förskolornas verksamhet och att på olika nivåer framträda i grundskolan. Juliette deltar i ett välkomstseminarium i Stockholm 14-17 oktober.

  

Juliettes krönikor finns att läsa här:

Krönika nr 1

Krönika nr 2

Krönika nr 3


Uppdaterad 19 Oktober, 2018