Hitta till Ersnäs

Ersnäs ligger ca två mil söder om Luleå, 3 kilometer söder om Antnäs. Ersnäs är sista Luleåbyn
innan Piteå Kommun och närmast söderut ligger Rosvik, dit är det ca 9 kilometer. Ersnäs ligger
på båda sidor om E 4:an och byakärnan finns öster om E 4:an, "mot havet".


Skiss över vägnätet i byn

 

Klubbvägen Ersnäsvägen Ersnäsvägen Ersnäsvägen Vidmansvägen Bäcktorpsvägen Axel Mårds väg Ostibyvägen Bäcktorpsvägen Bäcktorpsvägen Svartskatavägen Mot Sjulsmark Tranmyrvägen Ersnäskammen Ersnäsholmen Ersnäsholmen Gläntan, startpunkt för Hembergsleden samt Elljusspåret Ersnäskammen Zackes väg

Ersnäs i nuvarande skick. Peka på de röda punkterna så ser du vägnamnen.
De röda punkterna visar inte vägnamnen i Mac-datorer.


Uppdaterad 13 Januari, 2019