9. Landhöjning

För 10 000 år sedan började inlandsisen att smälta. Iskanten drogs sig inåt landet i nordvästlig riktning. Den mark, där Ersnäs by är belägen, låg då 190 meter under havsytan. För 5 000 år sedan började ett skär, en berghäll, att visa sig över havsvattnet. Detta var toppen på det berg, Hemberget, som vi kommer att passera längre fram. Inlandsisen pressade ned jordskorpan. När trycket från isen minskade, började jordskorpan höja sig och återta sin ursprungliga form. Den processen pågår fortfarande och kommer att fortsätta ytterligare 5 000 år. I våra trakter höjer sig landet för närvarande med 9 mm per år. Det tog drygt 1 000 år för havsstranden att förflyttade sig från den punkt där vi nu står och ner till skogsdiket vi just lämnade.

Uppdaterad 5 July, 2017