8. Markägare

Foto Krister Öhman

I norra Sverige äger staten och skogsbolagen de största skogsarealerna. Så är emellertid inte fallet i Ersnäs. I dessa trakter är skogarna bondeägda. De flesta av ägarna är också bosatta i Ersnäs. Här följer leden en s.k. rågång, gränsen mellan två skogsägare.

Uppdaterad 5 July, 2017