6. Hygge

Foto Bo Axhammar

Skogen utgör fortfarande en viktig grund för välståndet i Sverige och särskilt i ett stort och skogrikt län som Norrbotten. I början av 00-talet genomfördes här en kalavverkning. Branschtermen lyder föryngringsyta. Ofta bereds därefter marken för att underlätta återväxten antingen genom naturlig sådd från kvarlämnade fröträd eller genom plantering. Här är återväxten en god bit på väg. Den forna kala ytan är ett minne blott. I ett område med detta läge behöver ett träd upp emot 100 år för att vara moget för avverkning.

Uppdaterad 5 July, 2017