5. Stig

Foto Bo Axhammar

När vi i dessa dagar förflyttar oss använder vi nästan alltid ett fortskaffningsmedel av något slag. För hundra år sedan rådde andra förhållanden. Mellan byarna trampades det upp stigar i skogarna. Fiskesjöar, myrslåtter, fäbodar kunde vara mål för vandrarna. Då betet tog slut runt gårdarna, släpptes korna ut på skogen för att där finna föda. Djuren valde vissa stråk, som de alltid följde och snart var en stig upptrampad. Numera har de flesta skogsstigar försvunnit.

Just här fanns dock tydliga spår av en upptrampad stig då denna vandringsled anlades 2005. Kanske ledde den till en nu övergiven bosättning någonstans inne i skogarna.


Uppdaterad 5 July, 2017