Vid skylten "4 km"

Foto Krister Öhman

Här kan du gena söderut, upp på den låga bergsryggen. Då blir längden på leden 4 km. Fortsätter Du istället rakt fram, blir den totala längden från start 6 km.

Uppdaterad 5 July, 2017