4. Allmänning

Foto Bo Axhammar

I detta område och några 100 meter framåt ser vi ojämnheter i marken. Området är en allmänning. Det innebär att marken tillhör byns jordägare som en gemensam egendom. Förklaringen till groparna är att här finns sand av god kvalitet. Detta material användes vid husbyggen och vägförbättringar. Bönderna lastade sina hästdragna kärror och sedan bar det av ned till gården. En bit in på förra seklet upphörde detta område som sandtag.

Uppdaterad 5 July, 2017