Vid skylten "3 km"

Foto Krister Öhman

Här kan du gena rakt söderut, upp på berget. Då blir längden på leden 3 km. Där kommer du till den kombinerade rast- och utsiktsplatsen. Fortsätter Du istället rakt fram, blir den totala längden från start 6 km.

Uppdaterad 5 July, 2017