3. Barrskog

Foto Krister Öhman

Vi vandrar genom en liten del av ett väldigt sammanhängande skogsområde som sträcker sig från den norska atlantkusten till Berings sund i östligaste Sibirien. Ibland används det ryska ordet taiga som beteckning för denna typ av skog. De dominerande trädslagen är gran, tall och lärkträd. I Norrbotten är det tallen som dominerar.

Uppdaterad 5 July, 2017