22. Skogens bär

Foto Bo Axhammar

I dessa skogar växer blåbär och lingon. Tidigare var det vanligt att byborna skaffade sig lite extrainkomster genom att plocka och sälja bär. Den ”timpenningen” har med åren blivit mindre attraktiv och motiven för en arbetsinsats försvagats. Nu kommer i stället bärplockare från så fjärran länder som Thailand, 1 000 mil härifrån. Detta är ett exempel på den globala ekonomi som vi numera lever i. Det beräknas att vi endast tar tillvara tio procent av de bär skogarna producerar.

Uppdaterad 5 July, 2017