21. Fornminne

Foto Bo Axhammar

Universums tillblivelse (Big Bang) inträffade för 14 miljarder år sedan. Vårt solsystem tillkom för 4 miljarder år sedan. De första organismerna utvecklades i vatten för 600 miljoner år sedan. Då inleddes också den period som skulle pågå i 500 miljoner år då våra fossila bränslen bildades - det energiförråd som vi nu under några hundra år förbrukar. Våra förfäder – homo sapiens – tog form i Afrika för 200 000 år sedan. För 40 000 år sedan nådde de Europa och för 6 000 år sedan började de att visa sig i Skandinaviens nordligare trakter.

En bit in i den här lövskogen gjorde arkeologer 1987 en undersökning av en förmodad boplats från stenåldern. Man hittade kvartsavslag och behandlade skärvstenar. Detta område var för 3 000 år sedan en ö. Det är tänkbart att fiskare använde platsen antingen som en permanent bosättning men mest troligt som en plats för tillfälligt uppehåll.


Uppdaterad 5 July, 2017