20. Klappersten

Foto Bo Axhammar

Här ser vi ett minne från den tid då Ersnäs inte fanns utan utgjorde havsbotten. Havet svallade och stormade. Stenar i strandsvallet nöttes mot varandra. Alla kantigheter försvann. När landet höjdes (se punkten 9) hamnade dessa forna stränder högt uppe på land. Runt om i skogarna träffar vi på dessa illustrationer till vad hav och vind kan åstadkomma.

Uppdaterad 5 July, 2017