19. Skoterstuga

Foto Krister Öhman

Under cirka tre månader per år är snötäcket så stabilt att det är möjligt för en snöskoter att ta sig fram. Snöskotertrafiken är hänvisad till markerade leder som också prepareras för en mer behaglig färd. En bit härifrån passerar en sådan led. Den lokala snöskoterföreningen äger och utnyttjar stugan, Du ser framför Dig.

Uppdaterad 5 July, 2017