18. Gruva

Foto Krister Öhman

I början av 1840-talet inträffade i dessa trakter något som skulle kunna liknas vid en grovboom. Inmutningarna gällde guld, platina, silver, koppar och järn. Den första inmutningen gjordes på Hemberget i december 1840. Inmutaren trodde sig ha funnit silvermalm och brytningen började. Utdelningen blev ringa och försöket avbröts. Men gruvhålet minner om sekelgammal optimism och företagaranda.

Uppdaterad 5 July, 2017