16. Vidablick

En bild kommer senare

 

Följ pilen. Gå fram till bänkar och bord. Närmast i blickfånget utbreder sig ett öppet jordbrukslandskap och längre bort Ersnäsfjärden, som är en del av Bottenviken. Antalet jordbruk har minskat dramatiskt under det gångna halvseklet. Fortfarande finns det dock tillräckligt med brukare för att markerna runt byn ska hållas öppna. I fjärran kan vi ibland se rökmoln stiga mot skyn. Dessa moln består av vattenånga som kommer från SSAB:s koksverk. Där borta utbreder sig också Luleå stad som dock inte kan ses från den här platsen.


Uppdaterad 5 July, 2017